1921-11-24

Main Title: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1921-11-24, iš Miuncheno – į Berlyną
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Maironio lietuvių literatūros muziejus
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Maironio lietuvių literatūros muziejaus (MLLM) leidimą (tel.: +370 (37) 206 842 (MLLM); (8 5) 261 9670 (LIMIS centras), Rotušės a. 13, LT-44279 Kaunas, info@maironiomuziejus.lt, info@limis.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1921-11-24, iš Miuncheno – į Berlyną
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Maironio lietuvių literatūros muziejus
Identifier: MLLM GEK 3961/32
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-11-24
Physical Description: Autografas: MLLM GEK 3961/32. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Miuncheno pašto spaudą. Rašyta 14,0 × 8,5 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atviruke (1v) parkeriu (juodu rašalu). Adresuota: „Vanda Daugerdaitė / Gartenhaus Noske / Berlin, Moabit / Cuxhavener str. 15“. Be pašto ženklo. Pašto spaudas – išsiuntimo: Miunchenas, [19]21-11-24. Viršuje, dešiniojo krašto link, signatūra pieštuku muziejininko ranka: „MLM 396“; dešiniajame krašte pažymos pieštuku vertikaliai: „171“, „157“. 1r atvaizdas: moters (deivės) skulptūra muziejaus ekspozicijoje. Atvirukas iš VS albumo. Mašinraščiai (nuorašai): LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 131 (Algio Samulionio), BLKMČ BS, KC PENN (be lapo numerio) (Vandos Sruogienės). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo. Duomenis pateikė Virginija Pačėsaitė, Neringa Markevičienė.
a ‖ Vanda Daugerdaitė
b ‖ Gartenhaus Noske
c' ‖ Berlin, Moabit
d' ‖ Cuxhavener str. 15
1 ‖ Tokia tyli buvo diena ir toks
2 ‖ ukanotas vakaras! Sėdžiu uni-
3 ‖ versite, tuoj ateis profesorius
4 ‖ skaityti „impresionizmas ir
5 ‖ expresionizmas vokiečių
6 ‖ literaturoj“ [I]. Bet šiandie
7 ‖ aš nesu palinkęs klausyti.
8 ‖ Jau visa savaitė, kaip aš
9 ‖ ir pasivalkiot nebuvau
10 ‖ išėjęs. Sėdžiu sukandęs dan-
11 ‖ tis namie. Tevaikštau tik į
12 ‖ universitą ir pas mokytoją [II].
13 ‖ Siandie visą dieną buvau
14 ‖ namie, tik vakare atėjau
15 ‖ universitetan. Operos dar
16' ‖ liko 30 pusl. [III] Pabandysiu
17 ‖ šianakt baigt. Paskui
18 ‖ gal atsilsėsiu kiek. Iš Lietu-
19 ‖ vos ir as jokios žinios neturiu.
20 ‖ Ir Rimka [IV] neberašo. Išskiriant
21' ‖ Tavę laiskų negaunu iš
22 ‖ nieko. O šiandie tokia tyli
23 ‖ diena ir toks uūkanotas vakaras.
24 ‖ Šiandie man vel liudna.
25' ‖ Tav Bal
c Berlin ] sub sign al m vio graph
d str. ] vok straße, santr =gatvė
16 30 ] cor 3 pro 5; pusl. ] pusl[apių]
21 Tave ] a vid ex err ras Kiršą ir
25 Tavo ] ill fl, vid ex err abs o; Bal ] sign
[I] BS 1921–1922 m. žiemos semestre Miuncheno universitete buvo pasirinkęs vokiečių literatūros istoriko, dramos tyrinėtojo, profesoriaus Arthuro Kutscherio (1878–1960) dėstomą vokiečių impresionizmo ir ekspresionizmo literatūros kursą. Tai buvo pirmasis dalykas, kurį BS pasirinko tik įstojęs į universitetą. Anksčiau išsiųstame laiške Vincui Krėvei rašė: „Aš kol kas užsiėmęs vokiečių kalba: universitete, tarp kitko, lankau „Vokiečių impresionizmo ir ekspresionizmo literatūra“ paskaitas, iš kurių manau duot medžiagos „Skaitymams“. Be to, šiuo klausimu aš jau turiu labai daug literatūros ir medžiagos“ (BS laiškas VK, Miunchenas → Kaunas, 1921-11-19 ar 20, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 1v).
[II] BS, atvykęs į Miuncheną, nuo 1921-11-18 privačiai mokėsi vokiečių kalbos, buvo pasisamdęs vokiečių kalbos mokytoją.
[III] Rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal rusų rašytojo Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas ( Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą (žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 572, p. 1–48), dėl kurio BS buvo susitaręs prieš išvykdamas studijuoti į Miuncheną (Lietuvoje opera pastatyta 1923 m.). BS buvo susižavėjęs Puškino kūriniu, ketino jį visą išversti į lietuvių kalbą: „Žinai, aš verčiu operą „Eugenijus Oneginas“ – man be galo patinka tas darbas dirbti. Tokios stiprios, tokios gražios, tokios ritmingos eilės. Ir tokiuo džiaugsmu ir pasitenkinimu aš jas gliaudau ir guldau. Senai aš jau neturėjau tokio smagumo. Ir man taip lengvai tai daryti, ir dūšioj lengva. Kažkoks noras pagavo visą „Onieginą“ išversti. Ir aš turbūt tai padarysiu. Aš seniau nežinojau, kad tai yra toks gražus daiktas“ (žr. BS laiškas VD, Miunchenas → Berlynas, 1922-01-28, in: LLTI BR, f. 53, b. 465, l. 1r).
[IV] Albinas Rimka, BS bičiulis, studijavęs ekonomiką Frankfurte prie Maino.