1921-11-19

Main Title: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1921-11-19, iš Miuncheno – į Berlyną
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1921-11-19, iš Miuncheno – į Berlyną
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–659_2
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-11-19
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 659. Atvirlaiškis. Fragmentas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį turinį (1921-11-19, šeštadienį, gautas vertimas), 1921-11-21 laišką („Vakar sekmadienis buvo – ir aš tau jokio laiško neparašiau“). Rašyta 9,0 × 14,1 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Be adreso, pašto spaudų, pašto ženklo. Numeruota BS ranka: „III“. 1r atvaizdas: graikų deivės Atėnės skulptūra „Glyptothek“ muziejuje Miunchene. Be voko. Aplankstyta. Nuorašas (Algio Samulionio ranka): LLTIB RS, f. 53, b. 659, l. 127. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 ‖ [→] III
2 ‖ Grįžęs vėlei namo iš universiteto ir
3 ‖ iš tamsios gatvės – radau tavo laišką.
4 ‖ Skaičiau dar kartą, dar kartą – –
– – – –
5 ‖ O vakar gavau iš tavęs vertimą [I], ir jau
6 ‖ vakar, taip sakant „antruoju skai-
7 ‖ tymu“ pirmą sasiuvinį ištaisiau. Ma-
8 ‖ nau šiandie suspėsiu ištaisyt antrą
9 ‖ sasiuvinį, sekmadienį visą iš naujo
10 ‖ peržiurėt ir tau išsiust. Nežinau,
11 ‖ kaip yra originale, bet vertime be
12 ‖ galo sunkus stilius. Man daros
13 ‖ toks įspudis, kad tu per daug laikais
14 ‖ teksto, jau pereidama į taip vadina-
15' ‖ mą „дословной перевод“. Prancuzų
16 ‖ kalboj stilius turbut lengvesnis?
17 ‖ Ir patsai stilius kažkaip nelabai ati-
18 ‖ tinka lietuvių kalbos dvasiai. Aš
19 ‖ taisydamas rupinaus stilių palengvin-
20 ‖ ti. Nežinau ar vykusiai taisau, bet
21 ‖ man rodos, kad tai būtinai reikia
22 ‖ padaryti. Kai pabaigsiu taisyti, pa-
23 ‖ darysiu daugiau bendrų pastabų,
24 ‖ kad tų toliau galėtum orijentuotis
25 ‖ ir gal vengti viso to, kas man atrodo
26 ‖ netikslumais. Sunku man kas tikrai
27 ‖ pasakyti, nes nepažįstu originalo. Gra-
28 ‖ matikos klaidų visai maža, man
29 ‖ tenka turėti reikalą tiktai su sti-
30 ‖ listika. Kai įsitrauksi į darbą, manau,
31 ‖ viskas pasitaisys. Vakar negalėjau
32 ‖ tau parašyti, nes iki galvos
33 ‖ buvau užverstas darbu, paskui baisiai
34 ‖ nuvargau, o dabar tuoj vėl bėgu į darbą.
35' ‖ Bal.
15 „дословной перевод“ ] rus =„pažodinis vertimas“
35 Bal. ] sign
[I] Alfredo ir Maurice'o Croiset 1900 m. parengto „Graikų literatūros istorijos vadovėlio“ vertimas iš prancūzų kalbos. Knygą dalimis vertė VD, vertimą kalbos ir stiliaus aspektu redagavo BS.