1921-11-16

Main Title: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1921-11-16, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1921-11-16, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: LLTI BR, f. 53, b. 1120
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-11-16
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1120. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudą, AR adresą. Rašyta 13,3×8,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Adresuota: „Herrn Albinas Rimka / Feuerbachstr. 29 II / Frankfurt/M.“ Vokiškas pašto spaudas – išsiuntimo: Miunchenas, [19]21-11-16. 1v viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas rausvai gelsvas 40 Vokietijos reichspfeningų vertės pašto ženklas: „Deutsches Reich“. Apačioje, dešiniajame kampe, numeruota pieštuku kita ranka: „7“, aukščiau pažyma „131“. 1r – antikinės deivės Dianos skulptūros muziejaus ekspozicijoje atvaizdas. Nuorašas (Algio Samulionio ranka): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 122. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
a ‖ Herrn Albinas Rimka
b ‖ Feuerbachstr. 29 II
c ‖ Frankfurt/M
1' ‖ ‚Lietuvą’ [I] redaguot
2 ‖ palikau Mateušą
3 ‖ Bagdoną [II], tai su juo
4 ‖ interesą reikia ir turėt.
5 ‖ Aš į Miuncheno uni-
6 ‖ versitą priimtas, kaip
7 ‖ didelis ponas, ir rodos
8 ‖ į kokį 5 ar 7 semestrą.
9 ‖ Kur čia velnią bumelio-
11 ‖ si, kad nemoku vokiš-
12 ‖ kai, net su mergaitėms
13 ‖ negalėčiau susišnekėt.
14 ‖ Sakyk, kaip gauti kambarį,
15 ‖ kad nereikėtų gyvent pen-
16 ‖ sione, velnias žino, baisiai
17 ‖ brangiai išeina.
18 ‖ Kolkas kloniojuos.
19' ‖ Balys [III]
19 Balys ] sign
[I] Lietuva – dienraštis, leistas nuo 1919 m. AR redagavo dienraštį 1919 m. BS Lietuvą redagavo 1921–1923 m.
[II] Matas Bagdonas (1895–1957), pedagogas, žurnalistas, 1921–1922 m. ir 1927–1928 m. dienraščio Lietuva redaktorius.
[III] 1921-11-15 atvirlaiškyje AR rašė: „Nuo lapkr. 1 d. ir aš šiek tiek žinau, kas dedasi, nes po to netrukus pradėjom gauti laikraščius. Bet kas atsitiko nuo spalio 9 d. ligi lapkričio 1 d.? Štai ką aš norėčiau žinoti. Tai yra, svarbiausia, kas man rūpi, tai kas dabar „Lietuvą“ redaguoja – su kuo man reikės turėti reikalus? Sakyk, ar tu priimtas į universitą – ar tik taip „bumeliuoji“? (Šimkaus adreso nežinąs, Jadzė keliasi į naują butą ir jai kol kas rašyti reikia konserv. adresu. Į svečius atvažiuosiąs tik Kalėdoms)“ (MLLM, 3962).