1921-11-14

Main Title: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1921-11-14, iš Miuncheno – į Berlyną
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Maironio lietuvių literatūros muziejus
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Maironio lietuvių literatūros muziejaus (MLLM) leidimą (tel.: +370 (37) 206 842 (MLLM); (8 5) 261 9670 (LIMIS centras), Rotušės a. 13, LT-44279 Kaunas, info@maironiomuziejus.lt, info@limis.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1921-11-14, iš Miuncheno – į Berlyną
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Maironio lietuvių literatūros muziejus
Identifier: MLLM GEK 3961/7, MLLM ER1 1746
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis
Date: 1921-11-14
Physical Description: Autografas: MLLM GEK 3961/17, MLLM ER1 1746. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį (minima vakar diena – sekmadienis, t. y. 1921-11-13). Rašyta 13, 7 × 9, 0 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Adresuota: „Vandai Daugerdaitei / Gartenhaus Noske / Berlin, Moabit / Cuxhavener str. 15“. Vokiškas pašto spaudas – išsiuntimo: Miunchenas, [19]21-11-15. Viršuje, dešiniajame kampe, buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. Viršuje, dešiniojo krašto link, pieštuku muziejininko ranka užrašyta signatūra: „MLM 3961 / ER1 1746“. 1r vaizdas: „München. Bahnhofplatz.“ (Miunchenas. Geležinkelio stoties aikštė). Atvirukas iš VS albumo. Nuorašas (AlS ranka): LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 121. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo. Duomenis pateikė Virginija Pačėsaitė, Neringa Markevičienė.
a' ‖ Vandai Daugerdaitei
b ‖ Gartenhaus Noske
c ‖ Berlin, Moabit
d' ‖ Cuxhavener str. 15
1 ‖ Žadėjai „Rytoj“ ilgą laiška.
2 ‖ O jau kiek tų „Rytoj“ buvo!
3 ‖ O aš toks vienas, toks užmirštas.
4 ‖ Vakar visą dieną – sekmadieni
5' ‖ sėdėjau namie, nuo 9 val. ryto
6' ‖ iki 12 nakties. Tik porai valan-
7 ‖ dų buvau išėjęs už miesto pasi-
8 ‖ valkioti. Dirbau. Maniau.
9 ‖ Ką aš maniau! Jei tu žinotum,
10 ‖ tu man parašytum žadėtą
11 ‖ laišką. O jei norėtum zi-
12 ‖ noti jausti galėtum.
13 ‖ Toks man dabar tolimas pa-
14 ‖ saulis visas. Berods aš antrą
15 ‖ jaunystę gyventi pradedu.
16 ‖ Ir koks liūdnas pasaulis.
17 ‖ Ir tai lieka giliai, giliai sieloj.
18 ‖ Ir naujos paslaptis verias, ir
19 ‖ aš stebiuosiu sustingusiomis
20 ‖ akimis. Ir siela verkia, gailiai
21 ‖ gailiai verkia. Tyrai. Vienuma.
22 ‖ Amžinastis – – [I]
23' ‖ Bol.
a Daugerdaitei ] orig er pro ir
5 val. ] val[andos]
6 iki ] cor pri i pro į
23 Bol. ] sign
[I] Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė 1921-11-01 išvyko iš Lietuvos studijuoti į Vokietiją ir po kelių dienų išsiskyrė Berlyne, kur VD pasiliko. BS rašė jai vieną po kito laiškus iš Miuncheno, bet dar nebuvo gavęs nė vieno VD laiško – nežinojo, kaip jai sekėsi įsikurti Berlyne, susitvarkyti universiteto reikalus, kaip ji jautėsi svetimame krašte.