1921-11-12

Main Title: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1921-11-12, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1921-11-12, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: LLTI BR, f. 53, b. 1120
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-11-12
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1120. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudą, AR adresą, turinį. Rašyta 13,7×9,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Adresuota: „Hernn Albinas Rimka / Frankfurt/M / Feuerbachstr. 29 II // A C. B. Sruoga / München, Theresien str. 124 Pens. Segl.“ (vok =Ponui Albinui Rimkai / Frankfurtas / [prie] M[aino] / Fojerbacho g[atvė] 29 II // Papildomas adresas. B[alys] Sruoga / Miunchenas / Teresės g[atvė] 124, Segl[o] pens[ionas]). Vokiškas pašto spaudas – išsiuntimo: Miunchenas, [19]21-11-12. 1v viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas rausvai gelsvas 40 Vokietijos reichspfeningų vertės pašto ženklas: „Deutsches Reich“ (vok =Vokietijos imperija). 1r – atvaizdas: „München. Karlstorrondell.“ (Miunchenas. Karlstor (Karlo) vartai). Kampai aplankstyti, kraštai apspurę. Nuorašas (Algio Samulionio ranka): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 120. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
a ‖ Hernn Albinas Rimka
b ‖ Frankfurt/M
c ‖ Feuerbachstr. 29 II
___________________
d' ‖ A C. B. Sruoga
e ‖ München, Theresien str. 124 Pens. Segl.
1' ‖ Iš Lietuvos aš [I] I lapkr. Tai
2 ‖ dabar nieko nežinau. Vanda [II]
3 ‖ kolkas Berlyne. Jos adresas:
4 ‖ ‚Berlin, Moabit, Cuxhavener
5 ‖ str. 15, Gartenhaus Noske“.
6 ‖ Aš pasisamdžiau vokiečių
7' ‖ kalbos učitelių ir kalu,
8 ‖ kaip durnas. O į svečius
9 ‖ vis tik atvažiuok [III]. Mano
10 ‖ kambary stovi antra lova
11 ‖ zopostui – galesi gulėt –
12 ‖ minkšta ir šilta. O aš
13 ‖ pypkę kuriju – ar Tu
14 ‖ nenori kartais? Taip
15 ‖ pat ir lašinių turiu, a?
16 ‖ Kloniojuos geros sveikatos
17' ‖ tavo, ir tavo žmonai, ir vai-
18 ‖ keliams [IV]. Parašyk Jadzės [V]
18 ‖ ir Šimkaus [VI] Adresą.
19 ‖ Balys [VII]
d A C. ] d'adresse complément pranc, santr =papildomas adresas
1 Lietuvos ] cor L pro min; aš ] p vid ex err om ver, vid išvažiavau; lapkr[ičio]
7 kalbos ] cor pro kalu as, cor b pro u, cor o pro a; učitelių ] iš rus =mokytoją
17 tau ] vid ex err vo pro u
[I] Balys Sruoga 1921 m. lapkričio mėn. buvo ką tik įsimatrikuliavęs į Miuncheno universitetą, kur iki 1924 m. studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją.
[II] Vanda Daugirdaitė iš Lietuvos išvyko studijuoti į Berlyno universitetą, įstojo į Filosofijos fakultetą, pasirinko istoriją.
[III] Albinas Rimka, BS bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė ansksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
[IV] BS juokauja, nes AR dar buvo nevedęs. AR anksčiau taip pat šelmiškai rašė BS: „Kokių perkūnų tu ten šėtonuojies kaip koks biesas raguotas ir ką tu ten zobilduoji tai apie apsivedimus, tai apie nekaltybes? Nei man rūpi apsivedimas, nei nekaltybės – nes gyvenu seno kavalieriaus gyvenimu ir net egzaminais nesirūpinu, nors liepos mėnesį žadu „egzaminą“ laikyti – be daktaro ir be felčerio – arba jeigu nori – tik felčerio. Tik, jeigu aš tuos egzaminus išlaikysiu – tai bus stebuklas arba velnio pagalba – nes aš ir dabar visko mokinuos, tik ne to, ko reikia kvotimams. / Tegu juos velniai su visokiais vokiškais „rechtais“, „rechnungais“ ir „pflėgemish“ – juk man jų niekad nereikės ir kam aš jų mokysiuos? Kad per kvotimus į vieną kvailą klausimą gerai atsakyti? Tegu jie pasikaria! / Labai tavęs man gaila, kad alaus negali gerti – tai tikrai yra Dievo koronė. O mano fanaberija yra ne didesnė, kai tavo. / Albinas / 1920. VI. 19.“ (AR atvirlaiškis BS, 1921-06-19, iš Frankfurto prie Maino – į Miuncheną, in: LLTI BR, f. 53, b. 836, l. 1r–v).
[V] Jadvyga Čiurlionytė, etnomuzikologė, jaunesnioji Valerijos Čiurlionytės sesuo. Nuo 1920 m. studijavo Leipcigo konservatorijoje.
[VI] Stasys Šimkus, kompozitorius. 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose.
[VII] Algio Samulionio teigimu, tai BS atsakymas į AR atvirutę, siųstą 1921-11-10 (Miunchene gautą 11 d.). AR rašė: „Gerai, kad esi Miunchene; aš čia ir vienas: galėtum ir į svečius atvažiuoti; ar senai iš Lietuvos? ar ką žinai? ar Vanda Leipcige?“ (MLLM 3961). AR atvirukas iš pradžių adresuotas į Bamberger Hot[el], paskui nubraukta ir peradresuota į Theresien str. 124 Pension Segl. (LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 120).