1921-11-11

Main Title: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1921-11-11, iš Miuncheno – į Berlyną
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Maironio lietuvių literatūros muziejus
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Maironio lietuvių literatūros muziejaus (MLLM) leidimą (tel.: +370 (37) 206 842 (MLLM); (8 5) 261 9670 (LIMIS centras), Rotušės a. 13, LT-44279 Kaunas, info@maironiomuziejus.lt, info@limis.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1921-11-11, iš Miuncheno – į Berlyną
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Maironio lietuvių literatūros muziejus
Identifier: MLLM GEK 3961/5, MLLM ER1 1744
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-11-11
Physical Description: Autografas: MLLM GEK 3961/5, MLLM ER1 1744. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį (1921-11-10, ketvirtadienį, rašytame laiške ir paskui sekusiame atvirlaiškyje BS teigė, kad kambario dar neturi ir jo ieško). Rašyta 13, 7 × 9, 0 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Adresuota: „Vandai Daugerdaitei / Gartenhaus Noske / Berlin, Moabit / Cuxhavener str. 15“. Viršuje, dešiniajame kampe, buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. Pašto spaudas pažeistas plėšiant popierių su pašto ženklu. Viršuje, dešiniojo krašto link, pieštuku muziejininko ranka užrašyta signatūra: „MLM 3961 / ER1 1744“. 1r vaizdas: „München. Total.“ (Miunchenas. Panoraminis vaizdas). Atvirukas iš VS albumo. Nuorašas (AlS ranka): LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 119. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo. Duomenis pateikė Virginija Pačėsaitė, Neringa Markevičienė.
a ‖ Vandai Daugerdaitei
b ‖ Gartenhaus Noske
c ‖ Berlin, Moabit
d' ‖ Cuxhavener str. 15
1 ‖ Penktadienis
2 ‖ Jau aš gavau kambarį,
3' ‖ „München, Theresien str.
4 ‖ 124, Pension Segl“. Gal
5 ‖ parašytum man ką?
6 ‖ Kambarys gana brangus, bet
7 ‖ už tat jeigu kas atvažiuotu
8 ‖ int mane, tai butų galima
9 ‖ apsistoti – didelis. Maitina
10 ‖ gerai. Jeigu Kirsa [I] važiuotu,
11 ‖ tai tegu važiuoja stačiai
12 ‖ int mane, galėtų apsistot.
13 ‖ O Tu man parašyk. As bai-
14 ‖ siai, baisiai nuo Taves
15 ‖ laukiu – aš baisiai pasiilgau –
16 ‖ kaip Tavo reikalai, kur
17 ‖ Tu dabar esi, ar padarei
18 ‖ ką nors del savęs?
19 ‖ Buk gera. Ir parašyk.
20 ‖ Aš labai laukiu
21' ‖ Tavo Bal
d str. ] vok straße, santr =gatvė
3 Theresien ] p def, ill
21 Tavo Bal ] sign
[I] Faustas Kirša (1891–1964) 1921 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką. Anksčiau, BS dirbant kartu su FK dienraščio Lietuva redakcijoje, vėliau studijuojant Vokietijoje, jų santykiai „buvo draugiški ir artimi“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 129). FK žodžiais, „Artimi bičiulystės saitai mane savo metu siejo su Baliu Sruoga. Su juo gal dešimt metų pirmaisiais nepriklausomybės metais draugavom kaip su broliu. Darbai ir mintys rišosi, pynėsi bendrame literatūros ir kultūros darbe. […] Nors mūsų pažiūros daug kuo skyrėsi, bet abu pypkes rūkėm, vaikščiojom, įvairius klausimus sprendėm ir vykdėm, viens kitam įtakos darėm“ (Ibid., p. 134). „Su Kirša 1919–1921 m. visi trys buvom neišskiriami“ (VS laiškas AlS, 1978-09-01, [Čikaga → Vilnius], [pasirašytas mašinraštis], l. 6r).