1921-11-08

Main Title: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1921-11-08, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1921-11-08, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: LLTI BR, f. 53, b. 1120
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-11-08
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1120. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudus, AR adresą, turinį. Rašyta 13,7×9,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Adresuota: „Hernn Albinas Rimka / Frankfurt/M / Feuerbachstr. 29II // Miunchen, Bamberger Hot. / Neuhauser str.“ Pašto spaudai – išsiuntimo: Miunchenas, [19]21-11-08, gavimo: Franfurtas prie Maino, [19]21-11-09. 1v viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas rudas 40 Vokietijos reichspfeningų vertės pašto ženklas su užrašu „Deutsches Reich“ (vok =Vokietijos imperija), apačioje – „Bayern“ (vok =Bavarija). 1r – atvaizdas: „München. Frauentürme und Altstadt.“ (vok =Miunchenas. Du Miuncheno katedros bokštai ir senamiestis). Kampai aplankstyti, kraštai apspurę. Nuorašas (Algio Samulionio ranka): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 113. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
a ‖ Hernn Albinas Rimka
b ‖ Frankfurt/M
c' ‖ Feǔerbachstr. 29 II
-
1 ‖ Matai aš [I] Miunchene –
2 ‖ prašom į svečius –
3 ‖ įsigersim Alaus – čia
4 ‖ labai geras. Beda, kad
5 ‖ neturiu kambario,
6' ‖ bet gal Dievas duos.
7 ‖ O Tu [II] į svečius atvažiuok –
8 ‖ padarysim ekskursijų
9 ‖ į kalnus – augštai ant
10' ‖ sniego, ant ledų. Sam
11' ‖ ponimaješ. Miunchene – aš
12 ‖ vienas, kaip agurkas ir
13 ‖ Tau žemai kloniojuos.
14 ‖ Bučiuoju
15 ‖ Balys
____________
16' ‖ ˹Hotel
17 ‖ Miunchen, Bamberger Hot.
18' ‖ Neuhauser str.˺
a Hernn ] vok =Ponas
b Frankfurt/M ] vok =Frankfurtas / [prie] M[aino]
c Feuerbachstr. 29 II ] vok =Feuerbach (Fojerbacho) g[atvė] 29 II; s l ras Schweizerhof cae graph
6 Dievas ] cor D pro min
10–11 Sam ponimaješ ] rus =Pats supranti.
16 Hotel ] vok =Viešbutis
18 str. ] str[aße] vok =gatvė
16–18 ˹*˺ ] phr add p text; vok = Miunchenas / Brambergerio viešbutis / Neuhauser gatvė
[I] BS 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete. BS 1921 m. lapkričio mėn. buvo ką tik įsimatrikuliavęs į universitetą.
[II] Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, tuo metu (1921–1923) studijavo Frankfurto prie Maino visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
AR buvo vienas iš artimiausių BS bičiulių. „Pažintis su Albinu Rimka rišo Balį nuo 1916 metų koresponduojant „Salėtekio“ ir kitos to meto spaudos reikalais. Tikrais bičiuliais jiedu pasidarė 1919 m., kada Rimka buvo Balio šefu Spaudos biure ir kada jiedu bendradarbiavo „Lietuvos“ redakcijoje. Rimka nepraleisdavo „Vilkolakio“ vaidinimų, be to, ir studijų metu Vokietijoje susitikdavo. Taip mes visi trys kartu praleidom Kalėdas Münchene 1921 m., lankydami teatrus, koncertus, meno muziejus ir garsias aludes“ (Vanda Sruogienė, Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, p. 126–127). VS Rimkos ir Sruogos bičiulystę apibūdino taikliu posakiu: „Mažai žodžių – daug minčių“ ( Ibid., p. 127). „Gal artimiausia draugystė buvo su Albinu Rimka. Tokia be daugelio žodžių, paprasta. Juk tas ekonomistas jaunystėje labai domėjosi literatūra, menu, kukliai, bet taikliai duodavo pastabas“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga → Vilnius, 1978-08-29, [pasirašytas mašinraštis], l. 2r).