1921-11-08

Main Title: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1921-11-08, iš Miuncheno – į Berlyną
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Maironio lietuvių literatūros muziejus
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Maironio lietuvių literatūros muziejaus (MLLM) leidimą (tel.: +370 (37) 206 842 (MLLM); (8 5) 261 9670 (LIMIS centras), Rotušės a. 13, LT-44279 Kaunas, info@maironiomuziejus.lt, info@limis.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1921-11-08, iš Miuncheno – į Berlyną
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Maironio lietuvių literatūros muziejus
Identifier: MLLM GEK 3961/18, MLLM ER1 1792
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-11-08
Physical Description: Autografas: MLLM GEK 3961/18, MLLM ER1 1792. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Miuncheno pašto spaudą, turinį. Rašyta 13,8 × 9,0 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Adresuota: „Zose Laucevičaitei / (Vandai) / Gartenhaus Noske / Berlin, Moabit / Cuxhavener str. 15“. Vokiškas pašto spaudas – išsiuntimo: Miunchenas, [19]21-11-08. Viršuje, dešiniajame kampe, buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. 1v viršuje, dešiniojo krašto link, pieštuku archyvaro ranka užrašyta signatūra: „MLM 3961“; žemiau, prieš adresą, papildyta: „ER1 1792“. 1r vaizdas: München. Partie an der Isar mit Deutschem Museum (Miuncheno vaizdas su Isaro upe ir Vokietijos muziejumi). Atvirukas iš VS albumo. Mašinraščiai (nuorašai): LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 112 (AlS), BLKMČ, KC PENN, l. 32 (VS). Nepublikuota (atvaizdą žr. in: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/130000007960952?s_id=N00botCfti4yEbVi&s_ind=29&valuable_type=EKSPONATAS). Skelbiama iš autografo. Duomenis pateikė Virginija Pačėsaitė, Neringa Markevičienė.
a ‖ Zose Laucevičaitei [I]
b ‖ ( Vandai)
c ‖ Gartenhaus Noske
d ‖ Berlin, Moabit
e ‖ Cuxhavener str. 15
-
1 ‖ Šiandie jau įsirašiau uni-
2 ‖ versitete [II]. Kambario dar vis
3 ‖ neturiu. Tiesa pasakius, kol
4 ‖ nebaigtas reikalas su universitu,
5 ‖ ir su policija, tai kambario
6 ‖ ne taip jau uoliai ir ieškau.
7 ‖ Rytoj manau jau pavyks baigt
8 ‖ universite ir policijoj ir
9 ‖ poryt jau atsidėjęs ieškosiu
10 ‖ kambario. O dabar tai tik
11 ‖ baladojuos po Miuncheno
12 ‖ miesta ir jau beveik gerai
13 ‖ orijentuojuos. Rodos
14 ‖ kad pasiseks įsirašyti į al-
15 ‖ pinistų draugiją [III] tai gal atei-
16' ‖ nantį sekmadienį jau trauksiu
17 ‖ į kalnus. Kolkas pažįstamo dar
18 ‖ nieko neturiu. Vakar Teatre
19 ‖ ‚Viešpats Liras‛ [IV] vaidinimas visai
20 ‖ nepatiko. Šiandie pabandysiu
21 ‖ eit į kitą. Kolkas.
22 ‖ Balys
a Zosei ] vid ex err om i
e str. ] vok straße, santr =gatvė
16[atei]nantį ] corpro čio
[I] Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), teisininko, diplomato Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės ir vaistinės savininko Šiauliuose Tacijono Laucevičiaus dukra, VD pusseserė, tuo metu studijavo ekonomiką Berlyne, gyveno kartu su VD viename kambaryje, todėl atvirlaiškis siųstas abiems adresatėms. Tai antrasis BS atvirlaiškis VD iš Miuncheno.
[II] Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitetas – vienas seniausių ir garsiausių Europos universitetų. BS, įsirašęs į Miuncheno universitetą 1921-11-08, čia studijavo iki 1924-02-08.
[III] BS tapo Bavarijos alpinistų klubo nariu.
[IV] Anglų dramaturgo Williamo Shakespeare'o tragedija „Karalius Lyras“.