1921-11-07[iki]

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1921-11-07, iš Kauno – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1921-11-07, iš Kauno – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–676
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: iki 1921-11-07
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 676. Laiškas. Fragmentas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal BS biografiją (1921-11-07 BS parašė VD pirmą atvirlaiškį iš Miuncheno – į Berlyną), turinį (aktualinta savijauta, būdinga laikotarpiui iki studijų pradžios Miunchene). Rašyta trijuose 8,4 × 16,4 cm gelstelėjusio, lygaus, plėšto popieriaus lapeliuose (1r, 3r, 6r) parkeriu (raudonu rašalu). Popierius su vandenženkliu (užrašas vokiečių kalba: „MANILA [SCHREIBMA]SCHINEN“). 1r perlenkta (lankstymo į dvi dalis žymės). Numeruota BS ranka. Be voko. Yra pradrėkstų vietų. Apglamžyta. Dėmėta. Nuorašas (AlS ranka): LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 50–52. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 ‖ 1 [→]
2 ‖ Прохлада ночи, тишины
3 ‖ Пьянит ласкающим намеком;
4 ‖ О чем то горестно далеком
5 ‖ Поют томительные сны.
-
6 ‖ Бреду в молчаньи одиноком.
-
7 ‖ О чем то горестно далеком
8 ‖ Поют томительные сны,
9 ‖ О чем то чистом и высоком,
10 ‖ Как дуновение весны.
-
11 ‖ Бреду в молчаньи одиноком.
-
12 ‖ О чем то странном и высоком,
13 ‖ Как приближение весны…
14 ‖ В душе, с приветом и упреком
15 ‖ Встают томительные сны…
-
16 ‖ Бреду в молчаньи одиноком… [I]
– – – – – –
17 ‖ 3 [→]
18 ‖ Безсмeртный Боже! Тяжко мне
19 ‖ В Твоей великой тишине
20 ‖ Считать часы наедине! [II]
– – – – – – – –
21 ‖ Verki, širdie, raudoki –
22 ‖ Kaip vėjas gatvėje…
23 ‖ Myli tu gatvę
24 ‖ Purviną, juodą,
25' ‖ Kur ištremta sielos, kur palaima ilsis…
26 ‖ Tavo gyvenimas –
27 ‖ Rudens raudos aimana…
28 ‖ Merdi ir miršta
29 ‖ Gatvėje siela
30 ‖ Naujas golgotas išvysdama…
31 ‖ Garbinki gatvę
32 ‖ Purviną, juodą –
33 ‖ Vėjas plešriausias laimins tave…
34 ‖ Lupoms šaltomis
35 ‖ Vėjas rudens
36 ‖ Galvą myluos ir palaimins…
37 ‖ Vienas tau kelias,
38 ‖ Viena lemtis,
39 ‖ Purvina gatvę garbink sirdie…
40 ‖ Šiandie dar vergas –
41' ‖ Ryt jau Golgotoj
42 ‖ Saulė tave pasitiks! [III]
– – – – – – – – –
43 ‖ 6 [→]
44 ‖ Ярки искры – век их мал…
45 ‖ Взрылся лист, что вихрь сорвал –
46 ‖ Покружился и упал… [IV]
-
47 ‖ Tu nepyk, Tu atleisk, kad
48 ‖ mano dienos tokios liūdnos…
49 ‖ Palydėjau šiandie saulę
50 ‖ prakeikimą begarbindamas
51 ‖ ir rytojaus nelaukiu – –
52 ‖ Ir ką gi aš padarysiu, kaip
53 ‖ gi aš pasakysiu – kokios
54 ‖ dienos mano liūdnos – be galo…
55 ‖ Tu nepyk ant manęs.
56 ‖ Gal jau ir nebetoli ta valanda,
57' ‖ kai užges paskuti-
58 ‖ nis žiburėlis, ir išbliškusi
59 ‖ galva mano su pelenais
60 ‖ susilygins, gal jau nebetoli
61 ‖ ta valanda, kai krutinėj
62 ‖ jokia gėla nebeskaudės…
-
63 ‖ Как средь зыби бытия
64 ‖ К солнцу взрытая струя –
65 ‖ Распадется жизнь моя… [V]
25 ištremta ] cor fl -a pro
41 Golgotoj ] cor G pro min
57 kai ] p ras išbliškusi
[I] BS iš atminties cituoja 1896 m. kovo 15 d. parašytą rusų poeto simbolisto Valerijaus Briusovo eilėraštį be pavadinimo „[Прохлада утренней весны]“ (rus =„[Pavasario ryto vėsa]“) iš rinkinio „Me eum esse“ (lot =„Tai – aš“), kuriame publikuojami ankstyvieji eilėraščiai, parašyti 1896–1897 m. poeto išvykos į Kaukazą metu, eilėraščius sieja ne tik kelionės motyvas, bet ir bendras epigrafas: „Одиночеству тех дней“ (rus =„Tų dienų vienatvei“). Eilėraštį rusų kalba žr. Валерий Брюсов, „[Похлада утренней весны]“, in: Валерий Яковлевич Брюсов, Избранные сочинения, Москва: Художественная литература, 1980, ст. 68.
BS iš atminties cituojamo Briusovo eilėraščio pažodinis vertimas į lietuvių kalbą: „Nakties, tylumos vėsa / Svaigina švelnia užuomina; / Apie kažką liūdnai tolimą / Dainuoja slogūs sapnai. // Svajoju vienišoje tyloje. // Apie kažką skausmingai tolimą / Dainuoja slogūs sapnai, / Apie kažką tyrą ir taurų / Kaip pavasario dvelksmas. // Svajoju vienišoje tyloje. // Apie kažką keistą ir aukštą / Kaip pavasario priartėjimas… / Sieloje sveikindamiesi ir priekaištaudami / Iškyla slogūs sapnai… // Svajoju vienišoje tyloje…“
[II] BS iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraštį „Молитва“ (rus =„Malda“), skirtą rusų poetui Konstantinui Balmontui (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Земныя ступени, Москва: Скорпион, 1911, ст. 107–108): „Praamžis dieve! Man graudu / Ramybėj tavo be aidų / Lydėti bėgį valandų…“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 83).
[III] BS eilėraščio be pavadinimo „[Verki, širdie, raudoki]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją žr. in: BSR 1, p. 263.
[IV] BS iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Быстротечность“ (rus =„Mirksnių tėkmė“) antrąją strofą (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, Вильнюс: Вага, 1983, ст. 124): „Kibirkštėlė mirksnį švyto! / Vėjo gūsy lapas skrido, / Pasisuko – ir nukrito…“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 194).
[V] BS iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Быстротечность“ (rus =„Mirksnių tėkmė“) paskutiniąją strofą (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, Вильнюс: Вага, 1983, ст. 124): „Lyg būties bangų gilūtos / Saulėn siausto čiurkšnio putos / Dings ir mano dienos būtos!“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 194).