1921-09-08[apie]

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, apie 1921-09-08, iš Biržų – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, apie 1921-09-08, iš Biržų – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–691
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: apie 1921-09-08
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 691. Laiškas. Fragmentas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1921-09-08 laišką (vizitas Šiauliuose), turinį (minimas apsilankymas Šiauliuose, laukiama arklių Biržuose kelionei į Baibokus, 2r rašyta artimą dieną – antradienį). Rašyta dviejuose 8,3 × 13,2 cm gelstelėjusio, languoto, iš skaičiavimo bloknoto išplėšto popieriaus lapeliuose (2r, 3r) parkeriu (mėlynu rašalu). Numeruota BS ranka. 3r kairėje pusėje išmuštos dvi susegimo skylutės. Be voko. Aplankstyta. Apglamžyta. Nuorašai: LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 61 (AlS ranka), BLKMČ, KC PENN, l. 15 (VS mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 ‖ 2 [→]
2 ‖ laikraščiuos kelti trukšmą,
3 ‖ bet jeigu niekas nieko
4 ‖ nedarys, tai kai aš baigsiu
5 ‖ universitetą – tai mano
6 ‖ pirmas darbas bus Lietuvoje
7' ‖ „Lietuvos pilys: architek-
8 ‖ tura, rekonstrukcija“ [I]. Bet
9‖ apie tai niekam nei žodžio!
10 ‖ Šiauliuos buvau pas
11 ‖ Laucevičius [II] – Zoskos [III],
12 ‖ žinoma, nebuvo. Pasikal-
13 ‖ bėjau su Babune [IV] ir
14 ‖ užkviečiau, kad į tave
15 ‖ atvažiuotų – kuodaugiau.
16' ‖ Kelionė baisiai durna
17 ‖ buvo – visą naktį nemie-
18 ‖ gojau, ir dabar dar
19 ‖ vakarykštėmis akimis
20 ‖ po pilį liūdžiu.
21 ‖ Vandukai – ar bus
22 ‖ tau gera?..
23 ‖ Bučiuoju tave stipriai
24 ‖ stipriai
25' ‖ Baliukas
26 ‖ Antradienis
27 ‖ 3 [→]
28 ‖ Jau pusė dešimtos arklių
29 ‖ dar nėra. Saulė kepina,
30 ‖ akys merkias – miegas marina.
31' ‖ O sudėsiu akys kampely
32' ‖ prisiglaudęs – tai ne miegas
33 ‖ eina, tik kažkokie įsta-
34 ‖ būs regėjimai. O Tu kur
35 ‖ šiandie – kur klajoji?
36 ‖ Namie busiu tik po piet –
37 ‖ o tiktai vakare gausiu
38 ‖ vėlei apie tave galvoti.
39 ‖ O dabar – kas padaryti,
40 ‖ kad laikas greičiau
41 ‖ slinktų? Vėlei ir vėlei
42 ‖ buvau sugrįžęs į pilį –
43 ‖ vėlei tie patys regėjimai
44 ‖ ir sapnai. Tik pavargau
45 ‖ beklajodamas. Bet turiu
46 ‖ eiti, kitaip vietoj užmigsiu.
47' ‖ Bal.
5 laikraščiuos ] a abs txt
16 Kelionė ] cor flpro ę
25 Baliukas ] sign
31 sudėsiu ] def su
32 prisiglaudęs ] def is; ne ] cor pro vid ga
47 Bal ] sign
[I] Planuoto darbo apie Lietuvos pilis BS neparašė. Laiške aprašomas refleksijas sukėlė Biržų pilis – vienintelė Lietuvoje renesansinė bastioninio tipo tvirtovė, jos turtinga istorija ir to meto pilies būklė.
[II] Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės (1876–1938) ir vaistinės savininko Šiauliuose Tacijono Laucevičiaus (1876–1914) šeima: dukros Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Marija Laucevičiūtė (1901–1987), sūnūs Bagdonas Laucevičius (1904–1988), Edmundas Laucevičius (1906–1943).
[III] Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), VD pusseserė, vėliau – ekonomistė, pedagogė.
[IV] Sofija Matusevičiūtė-Petkevičienė (1852–1926), teisininko, diplomato Tado Petkevičiaus motina ir VD tėvo Kazimiero Daugirdo motinos sesuo, kurią BS vadino „babune“. „Ji buvo aukšta, liesa, be formalaus mokslo, bet labai protinga ir įdomi. Ji pažinojo Balį iš Maskvos, kur Pirmojo karo tremties metu gyveno viename name (bute) su M. K. Čiurlionio motina ir jo seserim Jadvyga ir Valerija, su kuria tada Balys draugavo. Balys, ilgaplaukis poetas, buvo daugelio pajuoka, bet Babunė jį mėgo, su juo pasikalbėdavo. Ji mirė 1926 m. neužilgo po Dalios [Sruogaitės] gimimo“ (VS pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, l. 15).