1921-09-10

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-09-10, iš Baibokų – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, metaduomenys, komentarai, kodavimas, korektūra
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-09-10, iš Baibokų – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–462
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-09-10
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 462. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Vabalninko pašto spaudą, turinį. Rašyta aštuoniuose 8,9 × 14,4 cm gelstelėjusio, lygaus, iš bloknoto išplėšto, skylamušiu pramušto popieriaus lapeliuose raudonais krašteliais (1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r, 7r, 8r) ir viename pridėtame 14,6 × 7,1 cm lapelyje (9r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Numeruota BS ranka (išskyrus 9r). Dėmėta (rudos, juosvos pirštų atspaudų, raudonos dėmelės). 7r įplėšta. Prie laiško yra 14,8 × 9,7 cm pilkšvas raštuotas vokas. Adresuota: „Vandai Daugirdaitei / Viekšniai, / Būgių dvaras“. Pašto spaudai – išsiuntimo: Vabalninkas, [19]21-09-10, gavimo: Viekšniai, [19]21-09-13. Buvęs užklijuotas pašto ženklas, iškirptas. Viršuje išmuštos dvi susegimo skylės. Aplankstyta. Dėmėta. Ištepta. Viduje įklijuotas labai plonas tamsiai žalias popierius. Laiškas išimtas, atplėšus viršutinį atvartą. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 100–102 (AlS ranka), BLKMČ, KC PENN, l. 3, 8, 23–24 (VS mašinraščiai). Publikuota, žr. in: „Poezijos pavasaris 2016“, sudarė Giedrė Kazlauskaitė, Gvidas Latakas, Nerijus Cibulskas, Vytautas Stankus, Vilnius: Rašytojų sąjungos fondas, 2016, p. 31–35. Skelbiama iš autografo.
1 ‖ 1 [→]
2 ‖ Laukų ramybė paskendo meilėj.
3 ‖ Per žemę saulė karoliais rieda.
4 ‖ Ir dušioj saulė. Ir dušia gieda:
5 ‖ Laukų ramybė paskendo saulėj,
6 ‖ Ir paskutinį rūdens žiedą,
7' ‖ Kaip slaptą laimę priglaudžia gailiai.
8 ‖ Per žemę saulė karoliais rieda.
9 ‖ Laukų ramybė paskendo meilėj.
– – – – – – – –
10 ‖ Vakaruoju vasarienoj.
11 ‖ Jau taip žvaigždžių parašyta,
12 ‖ Kad nedalioj baigdams dieną
13 ‖ Ištremty sutiktum kitą.
14 ‖ Vakaruoju vasarienoj
15 ‖ Nesuverdamas blakstienų:
16 ‖ Tiek jaunų žiedų nuskinta –
17 ‖ Ir pasaulis nedabinta!
– – – – – – – – –
18 ‖ 2 [→]
19 ‖ Mano pievos našlaitėlę
20 ‖ Kur išaugo vienai vieną,
21 ‖ Beklajodams rūdens dieną,
22' ‖ Nuraškiau našlaičių gėlę.
23 ‖ Ir širdis vogčia sugėlė –
24 ‖ Rudens laimėj slenka diena –
25 ‖ Pats našlaitis vienai vienas –
26 ‖ Kur padėsiu liūdną gėlę?..
– – – – – – –
27 ‖ Nuogos dirvos, nuogos pievos.
28 ‖ Liudnas lauke skamba laikas.
29' ‖ Lyg rustybėj senas Dievas
30 ‖ Paskandino dirvas, pievas
31 ‖ Lyg ir aš ne jojo vaikas.
32 ‖ Gėdulingas skamba laikas…
33 ‖ Ar ir aš, kaip mano Dievas,
34 ‖ Vis tebusiu gėdos vaikas?.. [I]
– – – – – – – –
35 ‖ 3 [→]
36 ‖ Per lygius laukus, dūmodams, slenku.
37' ‖ Rasoja dirvos ir spindi pievos.
38 ‖ Iš marių vėjas vaitoja gailiai.
39 ‖ Pažvelgiu tyliai į margas liepas,
40' ‖ Į vasarojų – į liūdną dalią –
41 ‖ Visur pasėta liūdėjims vienas,
42 ‖ Visur nutiesta šilkinės gijos
43 ‖ Ir spindi saulėj, ir saulėj liudi.
44 ‖ Iš marių vėjas vaitoja gailiai
45 ‖ Ir meilė mano – kaip marių vėjas.
46 ‖ Vilnys užeina – žaibuoja bokštai
47 ‖ Žemčiūgus beria ir laimės šviesą.
48' ‖ Vilnys nueina – belieka tyrai
49 ‖ Ir tyrų vėjas, ir sausa gėla.
50 ‖ Paimtum rodos į saują smilčių,
51 ‖ Pabertum saulėj pavėjuj lėkti –
52 ‖ Žiūrėtum dieną ir juoktais naktį –
53 ‖ Kaip lekia smiltys, kaip dušia verkia…
54 ‖ O marių vėjas vaitoja gailiai,
55 ‖ Ir meilė mano – kaip marių vėjas. [II]
– – – – – –
56 ‖ 4 [→]
57 ‖ Vėla naktis, bet valandų aš
58 ‖ neskaitau. Tiktai sodas si-
59' ‖ dabriniu mėnesienos šydu
60' ‖ nuklotas, tiktai rudens
61' ‖ liepos mėnesienoj debesė-
62 ‖ liais niukso. Aš ir ne-
63 ‖ žinau, kur aš esu ir ką
64 ‖ galvoju. Vėla naktis –
65 ‖ bet aš nežinau nei jos pra-
66 ‖ džios, nei pabaigos. Ne, aš
67 ‖ niekuomet neužmiršiu, kaip
68 ‖ tu manęs paklausei: juk aš
69 ‖ visa tau atidaviau – tai ko
70 ‖ tu daugiau nori?“ – O, aš
71 ‖ noriu labai daug – aš
72 ‖ noriu, kad pasaulis dangaus
73 ‖ giesmėj paskęstu, aš noriu,
74 ‖ kad dangus nusileistų ant
75 ‖ žemės ir tarptu: aš noriu,
76 ‖ kad tavo akyse ugnikė
77 ‖ degtų! Kad Tavo akyse ugnikė
78‖ degtų! Tuomet aš būsiu
79 ‖ viešpats! Tuomet kalnai
80 ‖ bus perregimi ir žvaigždės
81 ‖ širdy – tuomet aš meilėj
82 ‖ pasigersiu – –
83 ‖ 5 [→]
84 ‖ Taip juk aš laimingas esu.
85' ‖ Jau vėla naktis – o aš dar kiek
86 ‖ darbo turiu – dar tiek turiu
87 ‖ Tau padūmoti! Ha, tau pa-
88 ‖ dumoti! Arba – tau pasaką
89 ‖ pasakyti. Juk šiandie
90 ‖ subatvakaris, šiandie
91 ‖ Dievas žiūri į pasaulį ir
92 ‖ geris savaitės darbu – tai
93 ‖ aš nežiurėsiu in Tave ir
94 ‖ nesidžiaugsiu Tavo jauny-
95 ‖ bė – juk Tu mano esi!
96 ‖ Aš galvoju – šiandie subat-
97 ‖ vakaris, šiandie vėlės
98 ‖ išganimo laukia – šiandie
99 ‖ žmonijos krutinė atilsiu
100 ‖ alsuoja. Rytoj kelsis maldos,
101 ‖ skambės varpai ir vargonai,
102 ‖ o aš – kaip aš nebūsiu tos,
103 ‖ kuriai mano siela tiek maldų
104 ‖ kartoja, kuriai širdis tiek
105' ‖ užuomaršos ugdo – kuri
106 ‖ yra mano gyvenimas
107 ‖ ir amžinas atilsis – kaip
108 ‖ aš nebusiu šiandie Tavo!
– – – – – –
109 ‖ 6 [→]
110 ‖ „Aš Tau juk visa atidaviau!“ –
111 ‖ O, ne! Tu negalėjai man
112 ‖ visa atiduoti, nes tu ir pati
113 ‖ nežinai ne kas tu esi, nė ką
114 ‖ tu turi! Net ir aš pats ištisą
115 ‖ naktį apie tai dumodamas
116 ‖ nerandu žodžių pasakyti, kas
117 ‖ tu man esi ir ką tu turi!
118 ‖ Ir kaip tu man galėtum
119 ‖ atiduoti tą ugnikę, kuri
120 ‖ tavo akyse dega, kuri yra
121 ‖ nemirštama, kuri yra amži-
122 ‖ na, kuri yra nuo tavo esy-
123 ‖ bės neatidalinama! Kaip
124 ‖ Tu galėtum atiduoti tąją
125 ‖ ugnikę, nuo kurios priklauso
126 ‖ būt ar nebūti pasauliui!
127 ‖ Juk tojoj ugnikėj jungias
128 ‖ tavo kūnas ir siela, juk
129 ‖ jojoj tavo esybė reiškias.
130 ‖ Ir kiek kaitrai tavo kūną
131 ‖ bučiuotau, ir kiek svaigulin-
132 ‖ gos jo kvepmenos būtų ir kokiais
133 ‖ spinduliais jisai virpėtų –
134 ‖ tavo ugnikės visvien bus
135 ‖ amžino gyvenimo pamėnai!
136 ‖ 7 [→]
137 ‖ Ar atmeni – kai tos ugnikės
138 ‖ užsidegė akyse – kaip mums
139 ‖ gera pasidarė. Aš tuo met
140 ‖ visa visą tave savyje pajau-
141 ‖ čiau. Aš tuomet žinojau,
142 ‖ kad man daugiau nieko nereikia.
143 ‖ Ir jeigu dabar aš visa naktis
144 ‖ dumoju, tai tik apie tave
145 ‖ tokia, kai Tavo akyse ugnikės
146 ‖ dega. Ir jeigu dabar mano
147 ‖ mintys lengvos yra, tai
148 ‖ tik todel, kad aš tavy
149 ‖ jaunybės amžinastį regėjau!
150 ‖ Ir man rodos, kai žmoguje
151 ‖ toki ugnis dega – kiekvienas
152 ‖ jo žygis yra dieviškas, kiek-
153 ‖ vienas jo atdusis yra palai-
154 ‖ mintas! Ir aš myliu – tave –
155 ‖ dievišką! Tave degančią
156 ‖ ir virpančią! Ir mano
157 ‖ mintys lengvos šiandie!
158 ‖ Rytoj sekmadienis. Ir kai tekan-
159' ‖ ti saulė pažvelgs į mano
160 ‖ akis – aš Tavo, merguže, vardą
161 ‖ minėsiu –
162 ‖ 8 [→]
163 ‖ Taip tylu aplinkui. Naktis
164 ‖ rodos lėkdama skamba,
165 ‖ ar tik mano ausyse – nežinau.
166 ‖ Bet aš tau dumoju. Tu jau
167 ‖ miegi turbūt. Bet ar jauti
168 ‖ tu, kaip aš kaitriai, kaitriai
169 ‖ tave visa bučiuoju?
170 ‖ O, aš jaučiu, kaip tu alsuoji,
171 ‖ kaip galvuže tavo nulen-
172 ‖ kus, kaip krūtinė puruoja,
173 ‖ kaip tavo sapnas skrenda – –
174 ‖ Ir bučiuoju Tave dar kaitriau.
175 ‖ Kad Tu priglustum, kad su-
176 ‖ tirptum, kad tavo akių ugnikė
177 ‖ būtų dar kaitresnė.
178 ‖ Dar, dar kartą tavo kūną pa-
179 ‖ glostyt, tavo galvą priglaust,
180 ‖ tavo krūtinę išbučiuot – dar
181 ‖ kartą prieš užmigsiant tavo
182 ‖ sapną palydėt, tavo mintis
183 ‖ pasergėt, tavo jaunybe pasidžiaugt!
184 ‖ Dar kartą Tau labanaktis pasa-
185 ‖ kyt – tave palaimint –
186 ‖ ir apsvaigt!
187' ‖ BS.
188 ‖ Sekmadienio rytas.
189 ‖ Brolis [III] važiuoja Vabalninkan. Aš lieku
190 ‖ namie. Šiandie velei daug saulės.
191 ‖ Šiandie visa diena – Tau –
192 ‖ Jei Tėvui [IV] geras ūpas – atiduok
193 jam labu dienu –
194' ‖ T. Bol.
Vandai Daugirdaitei
Viekšniai,
Būgių dvaras
7 priglaudžiu ] vid ex err fl -a pro -u
22 nuraškiau ] cor k pro č
29 Dievas ] cor D pro min
37 ir ] cor i pro interp ,
40 vasarojų ] p cor interppro ,
48 Vilnys ] cor y pro i
59 sidabriniu ] cor sec i pro e
60 rudens ] cor ru pro lie
61 mėnesienoj ] cor ė pro ie
85 naktis ] p cor interppro ill
105 kuri ] cor u pro a
159 mano ] cor o pro u
187 BS. ] sign
194 T. Bol. ] sign
[I] Eilėraščių ciklo „Krikštolėliai“, įtraukto į poezijos rinkinį „Dievų takais“, ankstyvas variantas dar be pavadinimo; vėliau taisytas, keičiant struktūrą, kitaip išdėstant atskirus eilėraščius, iš kurių vienas „[Per lygius laukus dūmodams slenku]“ tapo savarankiškas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: BSR 1, p. 195–196, 782–783.
[II] Eilėraščių ciklą „Krikštolėliai“ pratęsia eilėraščio be pavadinimo „[Per lygius laukus dūmodams slenku]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Ibid., p. 270, 796.
[III] Aniolas Sruoga (1890–1936), BS brolis, ūkininkavęs Baibokuose.
[IV] Kazimieras Daugirdas (1865–1946), veterinarijos specialistas, miškininkas, Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, VD tėvas. 1920 m. iš Ukrainos grįžo į Būgius ir ėmėsi ūkininkauti.