1921

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921 m., Kaunas
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, aprašas, komentarai, kodavimas, korektūra
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921 m., Kaunas
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–672
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921 m.
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 672. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį (eilėraščio „[Vyšnios glaudžiasi palangėj]“ pirmąją publikaciją, in: „Skaitymai“, Kaunas, 1921, kn. 7, p. 78). Rašyta keturiuose 18,1 × 11,1 cm gelstelėjusio, lygaus, plėšto popieriaus lapeliuose (1r, 2r, 3r. 4r) parkeriu (juodu rašalu). Numeruota BS ranka. Be voko. Lenkta perpus (lankstymo į dvi dalis žymės). Dėmėta (rudos dėmės). Nuorašas (AlS ranka): LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 55. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 1 [→]
2 Kad neverktum, kaip liepelė
3 Šalia kelio –
4 Aš dainuoju tau dainelę,
5 Kad nevystum, kaip gėlelė
6 Prie takelio.
-
7 Prasiveręs mažą langą, prie langelio –
8 Prie langelio, kaip smutkelis.
9 Nors krūtinė skauda gelia,
10 Nors nurimti – nėra kelio,
11 Nors žinau, kad nemiegosiu –
12' Kiaurą naktį praraudosiu
13 Ir pavilgo nežinosiu –
14 Aš dainuoju Tau dainelę,
15 Kad neverktum, kaip liepelė
16 Šalia kelio. [I]
17 2 [→]
18' Ne aukso raidėmis, tik jauna
19 ugnimi ir gėlos aimana inrašysiu
20 sielon mano, tuos tavo žodžius, kur
21 tu augštybių ilgiesi! Kai aš pasi-
22 žiuriu aplinkui pakalnėn – po ilgė-
23 sio ežerus, išguitosios sielos
24 ašaromis spindinčius – juokiuosiu –
25 juokiuosiu iš gelmių sielos mano –
26' tebus pavadinta beprotybe –
27 gėla, prisikėlimo šaukianti!..
28' Ar aš žinau kur aš eisiu! Ar
29 aš žinau, kam aš esu! Ar aš
30 žinau, kas padaryti, kad taip
31' skaudu nebūtų!
32 Kaip drėgnas kirminas prilipęs
33' prie žemės – žiūriu – ir nepažįstu –
34 žemės, mano motinos šaltosios!
35 Nereikia ašarų, nereikia skustis –
36 teniekas ištremtinio
37 skausmo negirdės! Te niekas
38 niekas prie sielos neprisilies!
39 Į augštybes, Į augštybes!
40 Kur bepročių saulė skrajoja!
41 Kur žmogiško džiaugsmo ir
42' atminimas numiršta! Ir
43 tirpstančiu aidu kvatojas – širdy –
44 laukuose – tyruose –
45 Cha – cha – cha!
46 3 [→]
47 Žemės prisiglausdamas seku
48 tavo slenkantį šešėlį! Gėloj
49 apsiverkdamas sapną nebūtąjį
50' mėlyną gėnuosiu! Ir kaip šešėlis
51 tirpdamas verkiu vienišas vienas!
52 „Paskui pilki dumai apklojo
53 jas… Ilgai… ilgai…“
54 Palaiminčiau skausmą ir pra-
55 keikimą, palaiminčiau klonius
56 ir pakalnes ir vilnis ašaromis
57' pasruvusias –
58 bet kur tas bangų takelis, kur
59 nerias neklysdamas, kur gyvas
60 nemirdamas, kurs gaivina
61 nesčiudamas! Jieškau ir šaukiu,
62 ir prisiglausdamas žemės niuniuoju –
63' Ar neapleisi? Ar neapleisi?
64 Viespatie! Kam aš esu žmogus,
65 kurs gali galvoti, jausti ir kentėti,
66 ir kaip ažuolo padžiuvusios
67 šakos lapas merdėti!
68 „Per tave mačiau viršunės. Jos
69 buvo augštos ir tokios‑tokios saulėtos!“
70 O kad aš drėgnas žemės kirminas
71 galėčiau nors šešėlį sieloje
72 turėti to, ką Tu liuliuoji!
73 Bijau pažvelgti į dangų. Bijau
74 ir tyloj užsimiršti…
75 Ak, kodel taip liūdna!
– – – – –
76 4 [→]
77 Vyšnios glaudžiasi palangėj,
78 Kaip šešėliai balsgani…
79 Ir pavasario padange
80 Nuo saulaitės atsidange
81 Spinduliai, žiedai, sapnai
82 Ir mergautini takai –
83 Tik vainikais nešini.
-
84 Liaunas vėjas pasikels
85 Po šakas, po žiedus šviesius –
86' Lengvos rankos burtais tiesis
87 Širdys, stygos burtais liesis –
88 Besiilgint šauks, prikels…
-
89 Vėjas keldamos sapnuos
90 Veidą, kūną išbučiuos,
91 Apsvaiginęs spinduliuos
92' Išbučiuos širpuliuos –
93 Numyluos – nuliuliuos – –
-
94 Vos tik vakaras ateis
95 Vyšnios kvepmenas paskleis
96 Po darželį palangiais
-
97 Ir pavasario dangus,
98' Tai priglaus, apgaubs meilus,
99 Tai sapnuos vėl atsidus… [II]
– – – – – –
12 praraudosiu ] cor pri a pro ie
18 tik ] cor pro
26 beprotybe ] p cor interppro interp ,
28 eisiu ] ins pri i
31 nebūtų! ] p ras vid Rangaus
33 nepažįstu ] cor n pro s
42 numiršta ] cor r pro š
50 genuosiu ] cor n pro g
57 pasruvusias, – ] p ras ir užuomaršoj
63 neapleisi ] cor pro nepal, p ne ins a, cor l pro sec a
86 Lengvos ] cor L pro ill
98 apgaubs ] cor pri a pro ill
[I] BS eilėraščio „[Kad neverktum kaip liepelė]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: BSR 1, p. 264, 795.
[II] BS eilėraščio „Kaip vyšnios baltos“, įtraukto į poezijos rinkinį „Dievų takais“, ankstyvas variantas dar be pavadinimo; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Ibid., p. 197, 783.