1921-05-12

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-05-12, iš Kauno – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-05-12, iš Kauno – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–528
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-05-21
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 28. Laiškas. Be pilnos datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal VS pastabą BLKMČ ir KC PENN mašinraščiuose („1921 pavasarį / gegužės 12 / į Bugius iš Kauno“), 1921-05-13 (kitą dieną, penktadienį) BS rašytą laišką VD. Rašyta trijuose 9,4 × 14,7 cm gelstelėjusio, lygaus, drobės faktūros, perplėšto popieriaus lapeliuose aukso spalvos krašteliais (1r, 2r, 3r) parkeriu (juodu rašalu). Numeruota BS ranka. Dešiniajame krašte išmušta po dvi susegimo skyles. Be voko. Prie laiško vėliau pridėtas ne jam priklausantis vokas (pašto spaudas – gavimo: Šiauliai, 1921-08-22). Mašinraščiai (nuorašai): LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 93 (AlS), BLKMČ, KC PENN, l. 1 (VS). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 1 [→]
2 Šiandie gavau nuo tavęs
3 laiškelį – norėčiau tau
4 daug parašyti ir gerai,
5 bet su manim durnas daiktas
6 atsitiko – jau trečia diena,
7 kaip smaugia mane baisiau-
8 sios slogos, galva skauda
9 ir t t. Ir dabar va rašydamas
10 viena akį kumščiu užspau-
11 džiau, o kita truputi
12 žiuriu, kitaip nesimato.
13 Todel tau nieko gero negaliu
14 parašyti, o tik taip sau,
15 kad tu ką blogą nepama-
16 nytum. Per tas dvi
17 dienas švenčiu upas
18' buvo baisiai durnas
19 Slankiojau pakampiais
20 ir vieną šaltą dieną
21 pavakary ilgai gulėjau
22 ant žemės ir peršalau.
23 2 [→]
24 O šiandie noriu
25 tau būtinai imest
26 laiškutį.
27 Atvažiavo Pajaujis [I].
28 Del mano atostogu su
29 Grynium [II] dar nekalbėjau,
30 bet prašymą padaviau
31 ir manau, kad leis.
32 Aš važiuosiu sekma-
33 dienį.
34 Del „Pano“ [III] kalbėjau
35 su Šliupu [IV]. Jis mano,
36 išleisti nuo Ragučio [V]
37 vardo. Tiktai nori,
38 kad Jomantas [VI] su Kal-
39 poku [VII] jį iliustruotų.
40 Del mano prakeiktų
41 slogų aš jo negalėjau
42 taisyti. Baisiai
43' durnas upas.
44 3 [→]
45 Ypač kad tik viena
46 akimi trupučiukas tesimato,
47 ir nuolat čiaudu, kosu,
48 spiaudaus, kaip
49' senis.
50 Dabar eisiu į pašta,
51 paskui pirksiu terpen-
52 tino, išsitrinsiu
53' ir gal rytoj busių
54 sveikas.
55 Tu tik nieko
56 blogo nemanyk.
57' TaBol
58 Ketvirtadienis /
18 baisiai ] cor b pro p
43 ūpas. ] p ras Tesim
49 senis ] cor i pro a
53 būsiu ] ins i
57 TaBol ] sign
[I] Juozas Pajaujis (1894–1973?), spaudos darbuotojas, publicistas. 1920–1923 m. (su pertrauka) studijavo Berlyno universitete teisės ir valstybės mokslus.
[II] Kazys Grinius (1866–1950), 1920-06-19–1922-02-02 ministras pirmininkas. Kaip liudija VS, „BS, dirbdamas Lietuvos redakcijoje, buvo tiesioginėje Griniaus žinioje“ ( BLKMČ BS, l. 14).
[III] Kalbama apie Charleso van Lerberghe'o (1861–1907), Belgijos rašytojo, trijų veiksmų satyrinės komedijos „Panas“ (Pan) vertimo (veikalą iš prancūzų kalbos vertė VD, stilizavo BS) leidybos planus. Kūrinio vertimą ir publikavimo istoriją žr. in: BSR 5-II, p. 216–275, 785–787. VS liudijo, kad „tas veikalas Baliui labai patiko, abu kartu skaitėm originalą. Jis prancūziškai neblogai tekstą suprato, bet aš geriau mokėjau. Rodos, vertėm kartu[…]“ (VS laiškas AlS, Čikaga → Vilnius, 1979-07-18, [pasirašytas mašinraštis], l. 1r, in: LLTI TS, 2015 perdavė Gediminas Samulionis).
[IV] Kęstutis Šliūpas (1888–1932), fizikas, leidėjas.
[V] Ragutis – satyros ir humoro laikraštis, 1921 m. leistas Kaune, leidėjas ir atsakingasis redaktorius – Kęstutis (Keistutis) Šliūpas.
[VI] Vilius Jomantas (1891–1960), tapytojas, grafikas.
[VII] Petras Kalpokas (1880–1945), tapytojas. 1921–1922 m. dėstė piešimo kursuose Kaune.