1921 m. vasara

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921 m. vasarą, važiuojant Kauno link – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921 m. vasarą, važiuojant Kauno link – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–691
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921 m. vasara
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 691. Laiškas. Fragmentas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal VS pastabą BLKMČ ir KC PENN mašinraščiuose („1921 vasarą“), turinį, kontekstą (po 1921-06-23). Rašyta viename 7,0 × 14,7 cm gelstelėjusio, lygaus, iš bloknoto išplėšto popieriaus lapelyje raudonais krašteliais (1r) cheminiu pieštuku. Numeruota BS ranka. Be voko. Lenkta perpus (lankstymo į dvi dalis žymės). Dėmėta. Nuorašai: LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 56 (AlS ranka), BLKMČ, KC PENN, l. 9 (VS mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 1 [→]
2' važiuoju į Kauną.
3' Rytoj jau dvi savaitė
4 kaip mes buvom kartu,
5 ir nuo to laiko nuo ta-
6 vęs jokios žinios. Ne-
7 žinau, ar tu rašei man,
8 ar išsiuntei, ar nieko…
9' O tuo tarpu iki šiol
10 iš tavęs nieko nesulau-
11 kiau – O taip laukiau –
12 taip laukiau – ir neži-
13 nau, ką bemanyti.
14 Juk tavo laiške tu-
15 rėjo būt bent kele-
16 tas žodžių apie mūsų
17 gyvenimą – artimą
18 ir tolimą. Juk tavo
19 laiškas turėjo būti
20 ar be galo džiaugsmin-
21 gas – ar pilnas
22 neišpasakomo
23' ilgėsio – ir aš nieko [I]
2 važiuoju ] a abs txt
3 savaitės ] vid ex err p ė om s
9 tarpu ] cor t pro p
23 nieko ] p abs txt
[I]Pastaba: Šis laiškas galėjo būti rašytas 1921 m. per atostogas, kada aš mečiau tarnybą Kaune „Lietuvos“ redakcijoje ir nuvažiavau į Bugius pas tėvą. Gal Balys čia turi galvoje mano susirūpinimą del važiavimo studijuoti į Vokietiją rudenį – ar tėvas leis…“ (VS, in: BLKMČ BS, KC PENN, l. 9)