1920-08-10

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1920-08-10, iš Baibokų – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1920-08-10, iš Baibokų – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–518
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1920-08-10
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 518. Laiškas. Be pilnos datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1920-08-12 VD adresuotą laišką, turinį (BS, atvykęs į Baibokus, peršąla, suserga). Rašyta viename 22,2 × 28,6 cm gelstelėjusio, lygaus popieriaus lape (1r) cheminiu pieštuku. Kelis kartus lenkta (lankstymo į aštuonias dalis žymės). Yra įplyšimų. Dėmėta. Be voko. Nuorašas (AlS ranka): LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 74. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 Tai kad man ir nesiseka. Vakar tik atvažiavau
2' namo, vakar jau ir suspėjau peršalti:
3 šiandie vargiai gyvas valkiuojuos, Rytoj gal
4 visai teks atsigulti. Jei nieko kito nebus,
5 tai bus bent tai kas prieš Velykas buvo.
6 Šiandie dar važiuoju į miesčiuką Tau bent porą
7 žodžių inmesiu o gal ir vaistų kur kokių gausiu.
8 Šita istorija man sugadino visa upą. Jau
9 taip atostogų teturėjau tik dvi savaiti, dabar
10 gi vėl kvailiausias daiktas. Baisiai bjauru.
11 O tave šianakt aš sapnavau baisiai liūdną. Sė-
12 dėjai išbalusi tokia, išbalus, veidas lygus, liūdnas
13' be galo, o paakyse buvo po vieną raudoną kryžiu-
14 ką žvaigždikę. Tokios liūdnos aš dar nebuvau
15 tavęs matęs!
16 Šiandie norėjau tau daug‑daug parašyti,
17 bet tai padaryti aš negaliu dabar.
18 Nepyk tu ant manęs, bet kuo gi aš kaltas!
19 Man ir taip dušioj negerai.
20 Taip matyt, jau toks visas mano gyvenimas!
21 Na, vis viena.
22 Nepyk tu ant manęs ir neapleisk manęs!
23 Ne, aš daugiau nebeverksiu.
24 O tu atleisk man –
___________________________
25' 10/VIII
2 suspėjau ] cor p pro ė
13 be ] cor b pro p
25 10/VIII ] cor VIII pro XII