19195

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1919 m. ruduo, Kaunas
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1919 m. ruduo, Kaunas
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–691
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1919 m. ruduo
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 691. Laiškas. Fragmentas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis VS pastaba („1919 m. rudenį (?)“). Rašyta 10,3 × 15,7 cm gelstelėjusio, smulkiai languoto, iš bloknoto išplėšto popieriaus lapelyje nežymiai raudonais krašteliais (1r) parkeriu (juodu rašalu). Viršuje, dešinėje pusėje, numeruota BS ranka. Aplankstyta. Be voko. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 62 (AlS ranka), BLKMČ BS, l. 16, KC PENN, l. 15 (VS mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 1 [→]
2' Kokia begalinė gėla! Velkuos
3 kaip alkanas vilkas vidunaktį ty-
4 ruos išguitas ir žinau, kad nesugrį-
5 šiu, ir žinau, kad sugrįžti man
6 kelio nėra, ir žinau, kad mano
7 lemtis, kaip beržo rudens lauke
8 apleisto… Užeis rudens vėjas
9 suglamžys sitrybę, užeis ru-
10 dens vėtrą, nulaužys šaką,
11 o aš stovėsiu ir žiūrėsiu į
12 žemę!..
13 Eikie, eikie begalinė gėla!
14 Tu tik vienintėlė mane užuo-
15 maršoj teatlankai, tu tik
16 vienintėlė mano godas lydi,
17' tu tik vienintėlė mano
18 ištrėmimą palaiminsi!..
19 Aš atidaviau tau savo
20 širdį, aš atiduosiu savo
21 gyvenimą tau…
– – – – – – –
2 Kokia ] cor fl -ia pro s
17 mano ] p ras pa-