19193

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1919 m. ruduo, Kaunas
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1919 m. ruduo, Kaunas
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–690
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1919 m. ruduo
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 690. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis VS pastaba („1919 m. rudenį (?)“), BS biografija, kitais tuo metu VD adresuotais laiškais. Rašyta dviejuose 21,7 × 27,1 cm gelstelėjusio, languoto popieriaus, iš bloknoto išplėštuose lapuose (1r, 2r) cheminiu pieštuku. 2r viršuje, dešinėje pusėje, numeruota BS ranka. Perlenkta pusiau (lankstymo į keturias dalis žymės). Apglamžyta. Dėmėta. Kraštai įplyšę. Be voko. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, p. 53 (AlS ranka), BLKMČ BS, p. 13 (VS mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 Laukiu laukiu Tavęs!
2 Kaip žvaigždės vienužės vienintėlės, kuri
3 liūdną mano naktį man kelią nušviečia!
4' Laaukiu Tavęs! Juk aš esu dulkė mažutė
5 mažulėlė ant viešojo kelio – kurios
6 vienužė dalia – lėkti su vėjumi.
7 Laukiu tavęs! Aš nežinau, kaip aš tau
8 pasakysiu, kiek aš tavęs pasiilgau!
9 Aš nežinau, kaip aš tau pasakysiu
10 kaip aš trokštu Tavo akysna
11 pažvelgti, pabūti tavy, tavo sie-
12 los gelmėse. Juk tu žinai, koks
13 aš vienas pasauly! Juk tu žinai
14 kad be tavęs – aš tiktai vėją teturiu,
15 kurs juodąją naktį mano dušią
16 plėšriai ėda! Juk tu žinai, kad vie-
17 no tavo gero žvilgsnio pakanka,
18' kad aš bučiau laimingas, kad aš
19 džiaugtaus, kaip vaikas, kad aš my-
20 lėtau pasaulį.
21 Laukiu tavęs labiau negu Saulės šypse-
22 nos, laukiu Tavęs labiau negu mano pasi-
23 ilgimas pasakyti gali.
24 O numylėta mano numylėta!
25 2 [→]
26 Kad nors vėjas taip skaudžiai nestaugtų!
27' Kad nors sapnas
28 tavo šešėlį atneštų! Kad nors ašaro-
29 mis pasiilgimą mano galėtau išverkti!
30 Kad nors pasimelsti mokėtau!
31 Ar tu girdi mano raudą ašarotą?
32 Aš nepailsiu kartoti: ateik – išgirsk
33 kaip siela verkia!
34 Tokia jau mano dalia – tokia jau
35 dalūžė liūdna!
36 Aš visą ją ašarom nuplausiu
37 by tik tu ateitum!
38' Mano liūdną dalužę ašarom nuplau-
39 siu!
40 Miela, miela numylėta!
41 Tau dainuoju vaitodamas
42 Besiilgint svaitėdamas!
43 Ak, kam vėjas taip pašėlusiai liūdnai
44 staugia!
45 Kad bučiau Tavo šešėlis – galėčiau
46 su pastaru spinduliu numirti, o
47 dabar verkiu kaip dulkė prie
48 viešojo kelio rasoje.
49 Ateik – Ateik!
4 Laukiu ] vid ex err rep a
18 kad ] cor d pro s
27 Kad nors sapnas ]
38 cor ę pro ė