1919-11-14[iki]

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1919 m. ruduo, Kaunas
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1919 m. ruduo, Kaunas
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: LLTI BR, f. 53, b. 691
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1919 m. ruduo
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 691. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis VS pastaba („1919 m. rudenį (?)“), BS biografija, 1919-11-14 VD laišku, siųstu BS iš Gudžiūnų į Kauną (žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 859, apl., nr. 1, l. 1r–v, 2r–v). Rašyta 10,9 × 13,6 cm gelstelėjusio, lygaus popieriaus atplėštame lapelyje (1r–v) cheminiu pieštuku. Perlenkta pusiau (lankstymo į dvi dalis žymės). Aplankstyta. Be voko. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, p. 58 (AlS ranka), BLKMČ BS, p. 13 (VS mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
Labas labas rytas!
Vėl visą ilgą dieną
tavęs nematysiu!
Vėl visą ilgą dieną
vienas praliūdėsiu.
Vėl visą ilgą dieną
tau tik dumosiu
Taip norėtus tau gerą
gerą žodelį pasakyti
Bet pas mane labai
liūdna – be pasiilgi-
mo daugiau aš neturiu
nieko.
Tegu bus tau šviesi
ši dienelė.
Tegu į Saulužę pažvel-
gus tau linksma bus
Ir mintys tavo tegu
bus lengvos lengvos
Buč
Tav Bal [I]
[I] Vanda Daugirdaitė, 1919 m. liepos 1 d. įsidarbinusi dienraščio Lietuva redakcijoje Balio Sruogos sekretore, rudenį šios tarnybos laikinai atsisakė. Vėliau Sruogienė nurodė ir konkrečias išvykimo iš Kauno aplinkybes (pažįstamų žmonių pastangas išskirti ją su Sruoga, laikytu nerimtu, nepatikimu, sugalvojus priežastį, kad ji neva reikalinga be priežiūros likusiame tėvo ūkyje Būgiuose, kelionės trukdžius (bermontininkų ir lietuvių kariuomenės kautynes Radviliškyje 1919 m. lapkritį, fronto liniją).
Pastaba: „Tas laiškelis galėjo būti rašytas 1919 m. – gal kada buvau išvažiavus. Galėtų būti parašyta 1919 m. bermontininkų laikais, kada Emilija Putvinskienė su Maryte Nemeikšaite, susirūpinusios, kad aš įsimylėjau į „šalapajų“, nutarė mane nuo jo atitraukti. Sugalvojo, kad mano Tėvui dar negrįžus iš Ukrainos ir mane atsiuntus į Lietuvą prižiūrėti Būgius, sugalvojo, kad nuomininkas Weismanas iš ūkio išsikraustė, ir aš ten esu reikalinga. Gavau leidimą iš tuometinio Spaudos biuro viršininko kun. Gaigalaičio ir išskubėjau į Viekšnius. Viską radau tvarkoje, bet kaip tik užėjo bermontininkai, užėmė Kuršėnus, apylinkes, į Šiaulius man buvo sunku nuvažiuoti. Traukiniais iš Kuršo bėgo vokiečių dvarininkai… Keleiviniai traukiniai sustojo ėję… Viekšnių vaistininkas Juozas Aleksandravičius įtaisė mane į vieną tokį transportą. Kai važiavau, mūsiškiai apšaudė tą traukinį, o Šiauliuose patekau dirbti į Tarptautinę komisiją gen. Niesselio kaip vertėja iš prancūzų ir kt. kalbų. Po kelių dienų su ta misija teko man bėgti, atsidūriau Radvilišky kaip tik istorinio mūšio metu…
Grįžus į Kauną radau Balį desperacijoje. Jadvyga Čiurlionytė pasakojo, kad ateidavo jį guosti – verkė ašaromis manęs pasiilgęs…“ (Vanda Sruogienė, „Balio Sruogos laiškai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei“ (mašinraščiai), in: BLKMČ BS, p. 13)
Bermontininkų kovų metu, sutrikus eismui, Daugirdaitės, žmonių pilnu traukiniu važiuojančios iš Kauno į Viekšnius, laiškuose taip pat atsispindi panašūs patirti išgyvenimai (liūdesys, ilgesys, nerimas), būsena (vienatvė), tikslas (noras grįžti atgal, būti kartu) (žr. Vandos Daugirdaitės laiškas Baliui Sruogai, Gudžiūnai – Kaunas, 1919-11-14, in: LLTI BR, f. 53, b. 859, apl. 1, nr. 1, l. 1r–v, 2r–v; VD laiškas BS, Baisogala, 1919-11-14, in: Ibid., apl. 1, nr. 2, l. 1r–v; VD laiškas BS, pakeliui į Viekšnius, 1919-11-14, in: Ibid., apl. 1, nr. 3, l. 2r–v, 3r–v; VD laiškas BS, pakeliui į Šiaulius, apie 1919-11-14, in: Ibid., apl. 1, nr. 4, l. 1r–v, 2r–v; VD laiškas BS, iš Šiaulių, apie 1919-11-14, in: Ibid., apl. 1, nr. 5, l. 1r–v, 2r–v; VD laiškas BS, Būgiai, apie 1919-11-14, in: Ibid., apl. 1, nr. 6, l. 1r–v).