1927-07-03

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, [1927-07-03], [iš Kauno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, [1927-07-03], [iš Kauno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–697
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1927-07-03]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F53–697. Rankraštis, laiškas, be pilnos datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu, prierašu. Rašyta 23,0×29,4 cm gelstelėjusio, pilkšvo, lygaus, laiškinio popieriaus lape (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (užrašas apskritimo lanke: SUPERFEIN HARTPOST ***, viduryje: Perikles). Viršuje, dešinėje pusėje, adresato prierašas pieštuku: 1927 metų VII 3 d. Lankstymo į keturias dalis ir daugiau žymės. Kairėje pusėje išmuštos dvi skylės. Aplankstyta, apglamžyta. Dėmėta. Yra įplyšimų, ypač dešiniajame krašte. Prie laiško voko nėra. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 105. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Mielas Juozapai [1],
2 Tu turbūt baisiai keiki, kad mes nebeužusukėm į
3 Berliną, bet ką galėjom kitą daryt – jei mums nebe-
4 užteko nei jėgų, nei pinigų. Buvome Magdeburge [2],
5 Harz'e [3] (Brocken [4], Thale [5]), Leipzige [6] visą dieną, Dres-
6 dene [7], Säch. Schweiz [8] (nuvažiavom į Wehlen [9], o iš ten
7 pėsti: Bastei [10], Schwedenlöcher [11], Amserfall [12], Rathen [13],
8 Brand [14], Schandau [15] ir iš ten grįžom) [16].
9 Nusivarėm iki paskutinio. Tat iš Dresdeno
10 išvažiavom penktadienio rytą, pusėj 7, o buvom
11 Kaune ta‑pat dieną 11 val. [17] vakaro.
12 Įspudžiu daugybė, net pasakyti sunku.
13 Taigi nepykite, kad nebeužusukome.
14 Šiandie turėjome posėdį – rezultate su pirmuoju
15 kurjeriu gausite „diplomatinį paketą“ – ten
16 bus biškis dešrų, palengvicos ir 3 bonkos
17 krupniko. Mūsų noras būtų kad tai sunau-
18 dotumet bendrai – ir atstovybės tarnauto-
19 jai ir studentai, kurie su mumis
20 vazojos. Norėjom laiškus rašyti – padėkos –
21' bet beveik kiekvienas turi žmonių
22 Berlyne, kuriems norėtų ypatingai dėkoti
23 (vyrai ypač Tau, Čerkeliunui [18], Bulotai [19], Mošinskiui [20]),
24 moters p. [21] Bronei [22] ir abiem atstovybės panelėm.
25' Bet kaip čia su laiškais išeis dar nežinia –
26 aš rytoj noriu būtinai išvažiuoti
27 sodžiun – laiko maža visai
28 Plosčiu ir binoklį su Jazbučiu [23] pasiuntėm
29 iš Dresdeno – ačiū.
30' Ačiū už viską. Labų dienų visie[m]s
31' Tav[o] Ba[ly]s [24]
32' 3 liep[o]s
7 Amserfall ] vid ex err r pro l
21 beveik ] a ras vienas
25 nežinia ] cor n pro
30 visie[m]s ] ill, rest
31 Tav[o] Ba[ly]s ] ill, rest
32 liep[o]s ] ill, rest
[1] Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
[2] Magdeburgas – Vokietijos miestas, Saksonijos-Anhalto žemės sostinė, antras pagal dydį šios žemės miestas, įsikūręs prie Elbės upės.
[3] Harz ~ vok =Harcas, kalnai vidurio Vokietijos, Žemutinės Saksonijos, Saksonijos-Anhalto ir Tiuringijos žemėse.
[4] Brocken ~ vok =Brokeno kalnas, Harco kalnų vidurio Vokietijoje viršukalnė (1 141 m.).
[5] Thale ~ vok =Talė, miestas rytinėje Vokietijoje.
[6] Leipzig ~ vok =Leipcigas, miestas rytinėje Vokietijoje, Saksonijos žemėje.
[7] Dresdenas – miestas pietryčių Vokietijoje, Saksonijos žemės sostinė, įsikūrusi Elbės slėnyje.
[8] Säch[sische] Schweiz ~ santr, vok =Saksonijos Šveicarija.
[9] Stadt Wehlen – Vėlenas, miestas Saksonijos Šveicarijoje.
[10] Bastei ~ vok =Bastėjos uolos Saksonijos Šveicarijoje.
[11] Schwedenlöcher ~ vok =Amselgrundo pakrantės slėnis, netoli Rateno miestelio Saksonijos Šveicarijoje.
[12] Amselfall ~ vok =krioklys Saksonijos Šveicarijoje, Rytų Vokietijoje, netoli nuo Bastėjos uolų.
[13] Rathen ~ vok =Rateno miestelis Elbės smiltainio kalnuose, Saksonijoje, Vokietijoje.
[14] Brand-Erbisdorf ~ vok =nedidelis miestelis Saksonijoje.
[15] Bad Schandau~ vok =Bad Šandau kurortinis miestas Vokietijoje.
[16] Balys Sruoga 1927 m. Lietuvos universiteto studentams, teatro seminaro dalyviams, organizavo ekskursiją į Vokietiją – Magdeburgą, Berlyną, Drezdeną. Ši išvyka turėjo specialų teatrinį tikslą – tuo metu Magdeburge vyko teatro meno paroda.
[17] ~ santr =val[andą].
[18] Petras Čerkeliūnas (1893–?), nuo 1922 m. – Berlyno aukštesniosios technikos mokyklos ir Lietuvos universiteto studentas. Nuo 1928-06-01 iki 1931-10-01 Lietuvos garbės konsulato Berlyne sekretorius.
[19] Andrius Bulota (1872–1941), teisininkas, advokatas, Marijampolės gimnazijos dėstytojas.
[20] Algirdas Mošinskis (1905–1991), inžinierius, architektas, 1926–1928 m. Paryžiuje Sorbonoje studijavo archeologiją. 1933 m. Berlyne baigė Šarlotenburgo aukštąją technikos mokyklą.
[21] ~ santr =p[oniai].
[22] Bronė Jazbutytė-Sruogienė (1896–1950), Juozapo Sruogos žmona.
[23] Jurgis Jazbutis (1862–1933), Bronės Sruogienės tėvas. Gali būti minimas ir vienas iš Bronės Sruogienės brolių.
[24] Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.