1923-07-30[iki]

Main Title: Laiškas Vincei Jonuškaitei, [iki 1923-07-30], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vincei Jonuškaitei, [iki 1923-07-30], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–700
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1923-07-30]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F53–700. Rankraštis, laiškas, be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu, Balio Sruogos laišku, 1923-07-30 adresuotu Vandai Daugirdaitei (apgailestauja, kad Vincė Jonuškaitė neatvažiavo, į kalnus išeina vienas), Balio Sruogos ir Vincės Jonuškaitės biografijų faktais. Rašyta 14,2×19,0 cm gelstelėjusio, drobės faktūros, laiškinio popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (užrašas: Römerturm Leinen). 2v adresuota: Mergelei Vicei. Perlenkta pusiau. Lankstymo į dvi dalis žymės. Viršutiniai kraštai nelygūs, plėšta. Kairėje pusėje išmuštos dvi skylės. Aplankstyta. Dėmėta. Prie laiško voko nėra. Nuorašas (Algio Samulionio ranka): LLTI BR, F53–1290, l. 289–290. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Vicia [1],
2 Aš [2] jau nepamenu, kaip mes kits
3 kitą šaukiam „Tamsta“ ar „tu“, todel,
4 kad išvengti precendento ir padaryti
5 kompromisa vietoj šių dvejų ter-
6 minų pasiūlau vartoti trečią: „Jis“.
7 Taigi dalykas toks yra. Brolis [3]
8 apie berlyniškius ekskursantus piktas
9 rašo: esą vaipos ir krapštos.
10 Man – dar labiau pikta. Visų pirma –
11 aš atsisakiau nuo vokiečių kompa-
12 nijos su kuria galėjau eiti toli
13 į Tirolį, o jei iš Berlyno niekas
14' neatvažiuotų – aš likčiau visai
15 be kompanijos. O aš baisiai noriu
16 į kalnus pasikelti. Tikrai iš Berlyno
17' atvažiuos brolis Juozas. Atva-
18 žiuok ir „Jis“, busim trys – o tai
19 visai gana padoriai ekskursijai.
20 Nėra reikalo daugiau išglebėlių
21 po Berlyno karčiamas rankioti.
22 Maršrutas toks: Herzogstand [4] – Heimgarten [5],
23 Ohlstandt [6] (nakvynė) traukinių iki Garmisch [7]
24' ir ta pačią dieną iki Kreuzeck [8]. Iš ten
25 į Alpspitze [9]. Iš ten vieni (smarkesni) eis
26 į Zugspitz'ą [10] per Höllen Thal [11] (gana pa-
27 vojinga) ir kiti (ne taip smarkus) eis į Zug-
28' sopitz'ą pro Anger [12] – ir Knorr Hütte [13] (be
29 jokio pavojaus). Nuo Zugspitzo visi
30 kartu verčiames į Austriją, persi-
31 smaugę per eilę kalnelių ir pakal-
32 nėlių draskomes į Perseier
33' Spitze [14] (aukščiausia mūsų kelionėj 3 [0]30 m).
34 Iš ten per Mädele ir Mädelgabel [15]
35 verčiames atgal į Bavariją.
36 Sunkiausias kelias – į Per-
37 seier Spitze – bet už tat ir
38 gražiausias. Iki tam laikui
39 jau busim gerai įsitreniravę.
40 Aš norėčiau turėti gerą kompanjoną
41 vyrą (brolis Juozas – moteriškas ėjikas).
42 Būtų nebloga, kad koks fotografas
43 prisidėtų. Bet jeigu nieks nepri-
44 sidės – ganės ir mūsų trijų.
45 Terminas – išeit iš Miuncheno
46 1 – arba vėliausia 2 rugp. [16]
47' O šiaip – klonioju[o]s
48 Balys, Prančiškaus [17]
49 sūnus
50' ˹Mergelei
51' Vicei˺*
14 neatvažiuotų ] cor a pro i
14 visai ] cor v pro b
17 brolis ] cor b pro cap
24 Kreuzeck ] cor r pro vid s
28 Anger ] cor A pro K
33 [0] ] ill, def, vid
47 klonioju[o]s ] ill, rest
50–51 ˹*˺ ] add, vert
[1] Vincė Jonuškaitė (1901–1997), dainininkė (mecosopranas), 1920–1923 m. studijavo Berlyno aukštojoje muzikos mokykloje.
[2] Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, 1921–1924 m. Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto slavistikos studentas.
[3] Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, tuo metu buvo baigęs sekretoriaus darbą Maskvoje. Nuo 1925 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne.
[4] Herzogstand – 1 731 m. aukščio kalnas Vokietijoje, Šiaurinėse Alpėse, 75 km. į pietus nuo Miuncheno miesto.
[5] Heimgarten – 1 790 m. aukščio kalnas Vokietijoje, pietų Bavarijoje.
[6] Ohlstadt – gyvenvietė Garmisch-Partenkirchen rajone, Bavarijoje, Vokietijoje.
[7] Garmisch-Partenkirchen – miestas Bavarijoje, pietų Vokietijoje, netoli sienos su Austrija.
[8] Kreuzeck – 1 651 m. aukščio kalnas Vokietijoje, Wetterstein kalnų masyve, Bavarijoje.
[9] Alpspitze – 2 628 m. aukščio kalnas Vokietijoje, Bavarijoje.
[10] Zugspitze – 2962 m. kalnas Alpėse, aukščiausias Vokietijos kalnas. Stūkso prie sienos su Austrija, netoli Garmisch-Partenkirchen miesto.
[11] Höllental (Wetterstein) – kalnų kelias Bavarijoje, Vokietijoje, veda į Zugspitze, yra Garmisch-Partenkirchen rajone.
[12] Höllental-Angerhütte – Wetterstein kalnuose įsikūrusi bazė, skirta poilsiui, kopiant į Zugspitze.
[13] Knorrhütte – Vokietijos Alpių klubo Miuncheno skyriaus „Wetterstein“ gyvenvietė kalnuose, kur apsistoja keliautojai, kopiantys į Zugspitze iš Garmisch-Partenkirchen miesto.
[14] Perseierspitze – 3 040 m. aukščio kalnas Austrijoje, aukščiausias taškas Lechtal Alpių dalyje.
[15] Mädelegabel – 2 645 m. aukščio kalnas Allgäu Alpėse, netoli miesto Oberstdorf.
[16] ~ santr =rugp[jūčio].
[17] Pranciškus Sruoga (1886–1931), Balio Sruogos tėvas, ūkininkas Baibokuose.