1922-03-06

Main Title: Atvirukas Vincui Krėvei-Mickevičiui, [1922-03-06], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Vincui Krėvei-Mickevičiui, [1922-03-06], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F1–422
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1922-03-06]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F1–422. Rankraštis, atvirukas, be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu, pašto antspaudais, Vinco Krėvės adresu. Rašyta 13,9×8,8 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atvirlaiškio blanke (1v) parkeriu (juodu rašalu). 1r – tarp kumpio ir dešros pakabintos beždžionės atvaizdas (su užrašu Aff g’selchter!), 1v – tekstas. Adresuota: P. V. Krėvei-Mickevičiui / Švietimo Ministerija // Kaunas / Litauen. 1v buvę užklijuoti keli pašto ženklai, nuplėšti. Du juodi pašto antspaudai: [MÜNCHEN] / ◊◊◊ /, KAUNAS-PA[ŠTAS] / 6 III 22 /, violetinis Vilniaus literatūros muziejaus spaudas. Viršuje dabartinė signatūra pieštuku, ankstesnė – parkeriu (mėlynu rašalu). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
P. [*] V. [**] Krėvei‑Mickevičiui
Švietimo Ministerija
Kaunas
Litauen [***]
_____________
Sveikas! [1]
Ar negalėtai įsakyti tokį
' daiktą: kad man atsiustų
paliudymą, parašytą lietuvių
ir vokiečių kalba, kad aš esu
bendradarbis mėnesinio lite-
raturos ir meno žurnalo [2].
Čia pavasary bus mano iš-
kilmių ir man turint tokių
paliudymų bus galima
gauti daugiau medžia-
gos. Butų gerai, kad ji gau-
tau. XIII ,Skaitymų’ [3] gavau.
Jei „laiškai apie kult.“ [4] netinka –
atiduokite „Lietuvos Žinioms“ [5].
Mano adresas: München,
Mühlbauerstr. 1 o
b/Simon.“ [6]
' Viso ger BSruoga [7]
3 daiktą: ] cor interp pro ,
19 ger[o] ] vid ex err om o
[1] Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), 1920 m. grįžęs į Lietuvą buvo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius. 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.
[2] Mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas Skaitymai leistas 1920–1923 m. Kaune. Skaitymus redagavo Vincas Krėvė, nuo 1923 m. – Liudas Gira. Balys Sruoga bendradarbiavo, leidžiant žurnalą.
[3] Balys Sruoga, „Miestas“, in: Skaitymai, kn. 13, 1922, p. 47–50.
[4] Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, 1923, kn. 22, p. 79–105.
[5] Lietuvos žinios – dienraštis, Jono Vileišio įsteigtas 1909 m. Vilniuje. 1922–1940 m. leistas Kaune. 1922 m. dienraštį oficialiai redagavo Felicija Bortkevičienė.
[6] ~ vok =Miunchenas, / Mühlbauer g[atvė] 1 o / pas Simoną.
[7] Balys Sruoga (1896–1947), nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1924 m. vasario 8 d. Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavistikos studentas.
[*] ~ santr =P[onui].
[**] ~ santr =V[incui].
[***] ~ vok =Lietuva.