1928-07-29

Main Title: Atvirlaiškis Vincui Krėvei-Mickevičiui, [1928-07-29], [iš Būgių – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Vincui Krėvei-Mickevičiui, [1928-07-29], [iš Būgių – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F51–176
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1928-07-29]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F51–176. Rankraštis, atvirlaiškis, be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudu, Vinco Krėvės adresu. Rašyta 13,9×9,5 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus, 5 centų vertės atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas. 1r – juodas pašto antspaudas KAUNAS / 29-VII-28 /. 1r viršuje, dešinėje pusėje, atspaustas 15 centų vertės pašto ženklas (LIETUVA); kairėje – vinjetė su Vyčiu. Per vidurį – ATVIRUTĖ. 1r viršuje signatūra pieštuku bibliotekininko ranka. Nuorašas (Algio Samulionio ranka): LLTI BR, F1–1292, l. 20. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
JM [*]
Pn [**] Prof. [***] Krėvei-Mickevičiui
Janonio gt. [****] Petrausko name
Čia [*****]
Mielas Prieteliau [1],
Negalėjau laukti, kol atvyksi
Kaunan, o baisiai norėjau pamatyti.
Būk toks geras, susimilk – parašyk,
ką sužinosi apie reformą [2].
Žinoma, mane interesuoja tik
tiek, kiek liečia mūsų fakultetą.
Mano adresas: „ Viekšnių paštas,
Bugių dvaras“.
Parašyk!
Jusų B. Sruoga [3]
[1] Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.
[2] Kalbama apie Lietuvos universiteto reformą, 1927 m. inicijuotą ministro pirmininko prof. Augustino Voldemaro, vėliau palaikytą ir naujosios Juozo Tūbelio vyriausybės. Ketinta pertvarkyti fakultetus, atsisakant mažiau svarbių padalinių, sumažinant katedrų ir etatų.
[3] Balys Sruoga (1896–1947), LU HMF dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
Balys Sruoga rašo ką tik grįžęs iš studentams organizuotos ekskursijos Vokietijoje, atostogaudamas žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškėje Būgiuose.
1928 m. vasaros pabaigoje, prieš paš naujų mokslo metų pradžią universitete, Balys Sruoga gavo pranešimą iš Kauno, kad, remiantis universiteto reformos projektu, išbraukiamas iš dėstytojų sąrašo, o atlyginimas bus mokamas tik iki rugsėjo 1 d. Gavęs tokią netikėtą žinią, Balys Sruoga susirūpino, kaip ir iš ko, netekęs darbo, turės toliau gyventi. Reformos sukeltas nerimas dėl ateities atsispindi tuo metu rašytuose laiškuose Vincui Krėvei-Mickevičiui.
[*] ~ santr =J[o] M[ylistai].
[**] ~ santr =P[o]n[ui].
[***] ~ santr =Prof[esoriui].
[****] ~ santr =g[a]t[vė].
[*****] Kaune.