1933-07

Main Title: Laiškas Jonui Baliui, [po 1933], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Jonui Baliui, [po 1933], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F69–236
Authors: Balys Sruoga
Main Title: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1933]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F69–236. Rankraštis, laiškas. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi Balio Sruogos ir Jono Balio biografijomis, turiniu, užrašu ant voko. Rašyta dviejuose 11,2×28,1 cm plono, gelstelėjusio popieriaus lape (1r) spausdinimo mašinėle (mėlynu rašalu), parašas ranka parkeriu (mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (atvaizdas: kalnai, meškos galva, užrašo dalis: PAPER BEAR). Perlenkta pusiau. 1r kairysis kraštas nelygus, plėšta. Prie laiško yra 15,0×12,3 cm gelstelėjęs vokas. Adresuota: Ponui / Dr. Jonui Baliui. Be pašto antspaudų, ženklų, gali būti perduota. Voko viduje įklijuotas plonas rudas popierius. Laiškas išimtas, atplėšus dešinįjį kraštą. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 BALYS SRUOGA
2 Lietuvju dainu simbolika [1]
3 tilpo
4 ''Ritums'' / Rakstnieku kooperativa
5 izdevums, – literaturas un māksla
6 žurnals / [2] – 1925 m. 2 ir 3 num.
_____________________________
7 Ta pačia tema tilpo ilgas panašus
8 straipsnis Amerikos ''Naujienose'' [3], rodos,
9 1923 m., – ta pati medžiaga, tik pritai-
10 kyta amerikoniškam ''Naujienų'' skaity-
11 tojui.
12' BalysSruoga [4]
Ponui
Dr. Jonui Baliui
12 BalysSruoga ] add atr cae
[1] Balys Sruoga, „Lietuvju dainu simbolika“, in: Ritums, 1925, Nr. 2, p. 130–137, Nr. 3, p. 219–226.
[2] ~ latv =Rašytojų kooperatyvo leidimas, – literatūros ir mokslo žurnalas.
[3] Pirma straipsnio publikacija: Padegėlis Kasmatė, „Erotinė lietuvių dainų simbolika ir jos kilmė“, in: Naujienos, 1924 vasario 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, kovo 1, 13, 14, 18, 19, 20, Nr. 43–45, 48–52, 62, 63, 66–68.
Balio Sruogos straipsnį „Erotinė lietuvių dainų simbolika ir kilmė“ dar žr. in: BSR: Tautosakos studijos 1921–1947, t. 9 (I), parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 198–229.
Balys Sruoga, nuo 1921 m. rudens tapęs Miuncheno universiteto studentu, rašė straipsnius, siuntinėjo savo kūrybą, vertimus į Čikagoje spausdinamą lietuvių dienraštį Naujienos. Už bendradarbiavimą kas mėnesį gaudavo apie penkiolika dolerių.
[4] Balys Sruoga (1896–1947), Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų kalbų ir literatūros katedros profesorius.
Laiškas adresuotas Jonui Baliui (1909–2011), folkloro tyrinėtojui. Jonas Balys 1933 m. baigė Vienos universitetą, kur gavo filosofijos daktaro laipsnį. Po metus trukusios stažuotės Suomijoje parengė lyginamąją tautosakos studiją Griaustinis ir velnias Baltoskandijos kraštų tautosakoje ir ją VDU apgynė kaip habilitacinį darbą, istorijos daktaras. 1934–1935 m. dėstė VDU.