1924-05-10

Main Title: Laiškas [Juozui Tumui], 1924-05-10, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas [Juozui Tumui], 1924-05-10, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–1096
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1924-05-10
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F53–1096. Rankraštis, laiškas. Be adresato, pilnos vietos. Nustatant numanomą adresatą, lokalizuojant, remtasi turiniu, Balio Sruogos laišku, siųstu iš Klaipėdos į Kauną po 1924-06-08, adresuotu Juozui Tumui. Rašyta 23,2×14,8 cm gelstelėjusio popieriaus dienraščio Klaipėdos žinios redakcijos blanke (1r) parkeriu (juodu rašalu). Lankstymo į keturias dalis žymės. 1r viršuje, dešinės pusės kampe, yra įplyšimų. Kampai ir kraštai aplankstyti. Dėmėta. Yra pabraukimų parkeriu (mėlynu rašalu) kito asmens ranka. Prie laiško voko nėra. Gauta iš V. Miliūno. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 69. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
[Klaipėda][,] geg. 10 d. [19]24 [m][.]
1 M. T. [1]
2 Prieš kiek laiko buvau pasiuntes pirmos paskaitos [2]
3 juodraštį – prašiau pažiūrėjus gražinti. Aš norėčiau
4' jį greičiau gauti, kad galėčiau pataisyti ir perrašyti.
5' Del antros paskaitos [3] – gyvas vargas. Vacl. Biržiška [4] knygų
6 (prižadėjęs!) iki šiol dar neatsiuntė. Vakar gavau iš jo
7 laišką, kad jis knygų dar neturįs, bet kai gausiąs – tuoj
8' atsiusiąs. Aš iš savo pusės parašiau paklausimų į
9 Vokietijos knygynus – gal ten kur pavyks gauti.
10 Tat norėčiau pirmą paskaitą greičiau baigti, kad
11' kol suvaikščios knygos, ji man jau neberūpėtų.
12 Lauksiu atsakymo.
13 Viso labo.
14 TBalysSruoga [5]
4 jį ] cor į pro ą
5 Del ] cor D pro vid P
8 paklausimų ] cor -ų pro -o
11 ji ] a ras vid aš ją
14 TBalysSruoga ] sign
[1] ~ santr =M[ielas] T[umai].
Spėtina, kad Balys Sruoga kreipiasi į Juozą Tumą (1869–1933), Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentą, lietuvių literatūros istorijos dėstytoją. Svarstant paskaitas, Juozo Tumo prašė akademinio ir draugiško palaikymo (žr. Balio Sruogos laišką Juozui Tumui, [po 1924-06-08], [iš Klaipėdos – į Kauną]).
[2] Pirmosios paskaitos tema, kurią laisvai pasirinko Balys Sruoga, – „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“.
[3] Antrosios paskaitos tema – „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
[4] Vaclovas Biržiška (1884–1956), LU HMF bibliografijos ir lietuviškų knygų istorijos dėstytojas, fakulteto sekretorius, bibliotekos direktorius.
[5] Balys Sruoga (1896–1947) nuo 1924 m. pavasario iki rudens dirbo Klaipėdoje dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje. Gavęs kvietimą dėstyti LU HMF, rengėsi anksčiau nurodytoms paskaitoms, planavo persikelti į Kauną.