1947-03-02

Main Title: Laiškas P. Speičiui, [apie 1947-03-02], [iš Vilniaus – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas P. Speičiui, [apie 1947-03-02], [iš Vilniaus – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–319
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [apie 1947-03-02]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F53–319. Rankraštis, laiškas. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu, Balio Sruogos laišku, 1947-03-02 adresuotu Bronei Sruogienei (LLTI BR, F53–316). Rašyta 20,3×15,1 cm gelstelėjusio, lygaus popieriaus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lankstymo į keturias dalis žymės. Apačios kraštas nelygus, plėšta. Dėmėta. Prie laiško yra 15,7×10,7 cm šviesiai rudas, apglamžytas vokas. Adresuota: Gerb. / Speičiui / Kaune. Be pašto ženklų, antspaudų, perduota. Laiškas išimtas, atklijavus viršutinį voko atvartą. Įsigyta iš Aldonos Speičienės 1963-10-31. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1299, l. 99–100. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1' Gerbiam[as] Tamsta [1],
2 Gaila, kad šiuo tarpu pats negaliu atvažiuoti. Mano svei-
3' kata tiek pablogėjo, kad esu oficialiai pripažintas ''I[n]validas II gr.''
4 (kraujo spaudimas 265–270, ir tt.) [2] Todėl šią vasarą teks jau man
5 atsidurti Kaune, – apsigyventi. Kad tai būtų galima padaryti,
6 turiu jau iš pavasario pradėti tvarkyti sklypą, kokį cibulį
7 pasodinti, ar ką panašaus. Šiem darbam padirbti susitariau
8 su M. Juodvalkiene [3] (šio laiško padavėja), kuri iki mano
9 atsikraustymo eis mano įgaliotinės‑šeimininkės pareigas,
10 apsigyvens mano buvusiame kabinete, kuris pagal
11 visus pernykščius susitarimus pasiliko mano žinioje.
12 M. Juodvalkienė yra mano patiketinė, todėl prašyčiau
13 ja pasitiketi ir pagelbeti jai bent savo patarimais,
14 ypač sodininkystės – medelių priežiūros reikalais.
15 Pernai iš savo triobos‑sklypo turėjau tiek naudos, kad iš
16 savo kišenės dar primokėjau 500 rubl. [4] mokesčiam.
17 Kiek pamenu, Tamsta pats, mano sklypo naudojimu mažai
18 tesuinteresuotas (savo sklypą turite), o man, jei sveikata
19 nesitaisys, gal tai liks vienintėlis pragyvenimo šaltinis.
20 Todėl man svarbu štai kas. Nežinau, kokia dabar praktika
21 Kaune, bet seniau būdavo, bent Žaliakalny, kad nuomininkas
22 gauna lysvę gyvenamiem reikalam – daržovėm (cibuliam,
23 krapam, ir pn. [5]). Gal Tamsta be blogų jausmų šiuo reikalu
24' susitartumet su mano įgaliotine M. Juodvalkiene pagal
25' teisybę ir sąžinę.
26' Iš mūsų su Tamsta bendru pažįstamų, žinau Tamsta
27 esant gerą sąžiningą žmogų, todėl ir esu tikras, kad
28 Tamsta savo patarimais padėsi M. Juodvalkienei
29' įsigyventi šeimininkės pareigose ir perduosi
30 jos žiniai, kas yra likę iš mano daiktų bei
31 ''ūkio'' padargų.
32' Su gilia p[a]garba
33' Baly[s]Sruoga [6]
Gerb.
Speičiui
Kaune
______
1 Gerbiam[as] ] ill, rest
3 I[n]validas ] vid ex err om n
24 su ] cor pro ill
24 mano ] cor m pro vid p
25 sąžinę ] cor s pro ill
26 mūsų ] cor m pro b
29 šeimininkės ] p s ras e
32 p[a]garba ] vid ex err om pri a
33 Baly[s]Sruoga ] sign, ill, rest
[1] P. Speičys kartu su šeima Balio ir Vandos Sruogų namuose Kaune, Ramiojoje gatvėje 9 b, gyveno 1944–1962 m.
[2] Balys Sruoga, 1947-03-02 brolio Juozapo Sruogos žmonai Bronei Sruogienei adresuotame laiške panašiai rašė apie pablogėjusią sveikatą: „Šį kartą mano reikalai tikrai nelabai kokie. Ir su sveikata, ir šiaip. Dėl sveikatos: kraujo spaudimas 265–270, sklerozas, nervai, inkstai ir kt. velniava. Turiu ordiną „Invalidas II laipsnio“, bet su juo dar kvailiau, – su juo veja iš tarnybos, varo į pensiją, kurios aš nelabai pageidauju: geriau jau sėmėčkom gatvėj turgavosiu… Bet Universitetan į paskaitas vis tiek nevaikštau, – nežinau, kaip ilgai tai tęsis, – kiekvieną momentą gali išvaryti, – greičiausiai teks pačiam „pasitraukti“. Kaip toliau bus, dar nieko nežinau“ ( LLTI BR, F53–316).
[3] M. Juodvalkienė – Balio Sruogos pagalbininkė, tvarkiusi buitinius namų ūkio reikalus. Balio ir Vandos Sruogų namuose Kaune, Ramiojoje gatvėje, gyveno 1947–1964 m.
[4] ~ santr =rubl[ių].
[5] ~ santr =p[a]n[ašiai].
[6] Balys Sruoga (1896–1947), Vilniaus universiteto dėstytojas, profesorius, Rusų literatūros katedros vedėjas.