1946-06-06

Main Title: Laiškas P. Speičiui, 1946-06-06, iš Vilniaus – į Kauną.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, aprašas, korektūra, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų (1911-1947) archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas P. Speičiui, 1946-06-06, iš Vilniaus – į Kauną.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–320
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1946-06-06
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F53–320. Rankraštis, laiškas. Be pilnos vietos. Lokalizuojant remtasi Balio Sruogos biografija, turiniu. Rašyta 20,3×26,2 cm gelstelėjusio, lygaus popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Lankstymo į keturias dalis žymės. Apačios kraštas nelygus, plėšta. Apglamžyta. Dėmėta. Prie laiško yra 14,9×10,2 cm pilkšvai, žalsvas, dėmėtas, apglamžytas vokas. Be pašto ženklų, antspaudų, spėtina, perduota. Voko 1v skaičiai stulpeliu pieštuku nenustatyto asmens ranka. Laiškas išimtas, atklijavus viršutinį voko atvartą. Įsigyta iš Aldonos Speičienės 1963-10-31. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1299, l. 39. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Gerbiamasai [1],
2 Prof. Jonynas [2] ir p. [3] B. Sruogienė [4] man pla-
3 čiai pasakojo apie Tamistos rūpesčius mano sodą
4 beglobojant ir betvarkant. Labai dekoju Tamstai!
5 Labai prašyčiau ir toliau taip pat. –
6 Pasitraukus p. [5] Šėmekliui [6], gal Tamsta galėtum
7 toliau vienas gyventi. Oficialiai – tamsta ir toliau
8 užimtum viršutines patalpas, o apatinės liktų
9 mano reikalam. Bet Tamsta galėtum faktinai
10 naudotis ir apatinėm. Mano reikalam liktų
11 ištisai mano kabinetas apačioje, o valgomąjį, ypač
12' vasarą Tamsta galėtum naudoti, – gal būtų
13' tamstai tai patogiau? Namas oficialiai yra mano
14 „личная собственность“ [7], be mano sutikimo Miesto
15' Valdyba jo negali paimti ir kam kitam įduoti.
16 Dėl visa ko, čia pridedu 3 mano vizitines korteles,
17 prašau jas prikabinti prie durų, kad būtų aiškiai
18' pažymėta, jog aš tuos kambarius užima. Kada
19 aš ten apsigyvensiu, ne miesto valdybos, bet mano
20 reikalas. Dabar aš sergu, visą vasarą gydysiuos, –
21 miesto valdybai tai negali rūpėti.
22 Namą globoja p. B. Sruogienė, ji yra
23 įgaliota veikti mano vardu. Todėl tad toli-
24 mesniame gyvenime prašyčiau tartis su ja.
25 Su gilia pagarba
26 BSruoga [8]
27 Vilnius
28 1946. VI. 6
Gerb.
Speičiui
Kaune
___________
Ramioji, 9 b
12 naudoti ] p i ras s
13 tai[p] ] vid ex err om p
15 paimti ] cor p pro vid k, a m ins i
18 jog ] cor g pro vid k
18 užima ] vid ex err fl -a pro u
[1] P. Speičys kartu su šeima Balio ir Vandos Sruogų namuose Kaune, Ramiojoje gatvėje 9 b, gyveno 1944–1962 m.
[2] Ignas Jonynas (1884–1954), istorikas, 1944–1954 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, profesorius.
[3] ~ santr =ponia.
[4] Bronė Sruogienė (1896–1950), Balio Sruogos brolio Juozapo Sruogos žmona.
[5] ~ santr =ponui.
[6] J. Šėmeklis, statybininkas, Balio ir Vandos Sruogų namų Kaune gyventojas 1944–1946 m. Gyveno su šeima antrame namo aukšte. Pirmasis nuomininkas.
[7] ~ rus =asmeninė nuosavybė.
[8] Balys Sruoga (1896–1947), Vilniaus universiteto dėstytojas, profesorius, Rusų literatūros katedros vedėjas.