1947-05-19

Main Title: Laiškas Antanui Venclovai, 1947-05-19, [iš Kauno – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Antanui Venclovai, 1947-05-19, [iš Kauno – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F1–5132
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1947-05-19
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F1–5132. Rankraštis, laiškas. Be vietos. Lokalizuojant remtasi Antano Venclovos ir Balio Sruogos biografijos faktais (Antanas Venclova 1946 m. lapkričio mėn. antroje pusėje su šeima persikėlė gyventi į Vilnių. Balys Sruoga paskutinę savo gyvenimo vasarą (nuo 1947-06-01 iki 1947-08-26 ) praleido savo namuose Kaune). Rašyta 21,7×29,0 cm lygaus, gelsvai pilko popieriaus lape (1r) spausdinimo mašinėle (juodu rašalu), pasirašyta parkeriu (žaliu rašalu). Lankstymo į keturias dalis žymės. Kraštai nelygūs, plėšta. 1r viršuje, dešinėje pusėje, signatūra pieštuku. 1v violetinis Vilniaus literatūros muziejaus antspaudas. Prie laiško yra 16,3×11,5 cm žalsvai pilkas, dėmėtas, aptrintas vokas apspurusiais kraštais. Adresuota parkeriu (mėlynu rašalu): Gerb. / Ant. Venclovai // Siunčia / BSruoga. Be pašto antspaudų, ženklų, perduota. 1r dešiniajame krašte įplyšimas. Laiškas išimtas, atplėšus atvartą. Nuorašas (Algio Samulionio ranka): LLTI BR, F53–1299, l. 115. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1' Gerbiamas Kolega [1],
2' Gal galėčiau gauti ''Pajūrio kurorto'' [2] rankraštį, – man jis
3' būtų dabar labai reikalingas?
4' Jei būtų galima, prašyčiau jį įduoti šio raštelio padavėjai.
5 Su gilia pagarba
6 BSruoga
7 1947. V. 19
Gerb.
Ant. Venclovai
ֿ
Siunčia
BSruoga
1 Gerbiamas ] p ras A
2 '' ] cor pro&
2 rankraštį ] cor pri r pro f
2 man jis ] cor pro manjis, dist atr vir
3 dabar ] cor r pro d
4 prašyčiau ] cor r pro t
6 BSruoga ] sign atr vir
7 1947. V. 19 ] add atr vir
[1] Antanas Venclova (1906–1971), rašytojas, kritikas, vertėjas.
[2] Pajūrio kurortas – Balio Sruogos drama, parašyta 1947 m. balandžio mėn. Rašytojas siekė poetine forma perteikti išgyvenimus Štuthofo koncentracijos stovykloje po to, kai 1947 m. spalio 1 d. vykusiame visuotiniame LTSR rašytojų susirinkime beletrizuotų memuarų knyga Dievų miškas buvo sukritikuota ir atmesta dėl ideologinių priežasčių.