1940-11-20

Main Title: Laiškas Antanui Venclovai, 1940-11-20, [Vilnius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Antanui Venclovai, 1940-11-20, [Vilnius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F1–5132
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1940-11-20
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F1–5132. Laiškas. Be vietos. Lokalizuojant remtasi Antano Venclovos ir Balio Sruogos biografijomis. Rašyta 22,0×26,6 cm labai plono, gelstelėjusio popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Perpus perlenktas lakštas, lankstymo į dvi dalis žymės. Viršutinis kraštas nelygus, plėšta. Kampai aplankstyti. 1r viršuje, dešinėje pusėje, signatūra pieštuku. Dėmėta. Prie laiško voko nėra. Nuorašas (Algio Samulionio ranka): LLTI BR, F1–1292, l. 369. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Gerbiamas Kolega [1],
2' Šio laiškelio padavėjas yra Jonynas, prof. Jonyno [2] sūnus [3].
3 Jeigu „asmens sekretoriaus“ dar neturite, tai jis tam
4 reikalui tiktų. Gerai išauklėtas, paklusnus, moka kalbas
5' bet ir tylėti moka, džentelmenas. Jokiai politinei orga-
6' nizacijai nepriklausė, bet – labai kairių pažiūrų. Pav.
7 šią vasarą dirbo agitpunkte savanoriu, be jokio atly-
8 ginimo. Krėvė [4] kito kandidato neturi.
9' Jeigu jis būtų Jums nepriimtinas, – varykite lauk.
10 O jei būtų priimtinas – tai jis stovi už durų.
11 Aš jį pažįstu jau daugelis metų. Gaudamas darbą
12 jis norėtų išsivaduoti iš tėvo globos.
13 Viso
14 Jusų BalysSruoga
15 1940 XI 20
2 sūnus ] cor ū pro ill
5 džentelmenas ] cor sec e pro vid ė
6 pažiūrų ] cor p pro cap
9 Jums ] cor J pro min
[1] Antanas Venclova (1906–1971), rašytojas, kritikas, vertėjas. 1940 m. – švietimo liaudies komisaras.
[2] Ignas Jonynas (1884–1954), istorikas, diplomatas, 1940 m. – Vilniaus universiteto dėstytojas, profesorius.
[3] Vytautas Aleksandras Jonynas (1918–2004), literatūros kritikas, 1942 m. VU baigė romanistiką.
[4] Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), rašytojas, 1940 m. – VU profesorius, 1940 m. spalio 1 d. Liaudies švietimo komisariato paskirtas Lituanistikos instituto direktoriumi.