1945-09-04

Main Title: Laiškas Vincui Mykolaičiui-Putinui, Emilijai Mykolaitienei, 1945-09-04, [iš Birštono – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, kodavimas, komentarai
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vincui Mykolaičiui-Putinui, Emilijai Mykolaitienei, 1945-09-04, [iš Birštono – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F59–484
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1945-09-04
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F59–484. Laiškas. Rašyta 21,0×14,8 cm gelstelėjusio, lygaus popieriaus lape (1r) parkeriu (šviesiai mėlynu rašalu). Perpus perlenktas lakštas. Lankstymo į keturias dalis žymės. 1r apačios kraštas nelygus, kirpta. Prie laiško voko nėra. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1299, l. 21. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Mano Brangieji [1],
Sveikinu visus ir bučiuoju!
Šio laiško padavėjas, Birštono Kurorto Direktorius p. Žukauskas [2]
yra geras žmogus.
Aš pats – kol darbą dirbau [3] (baigiau) laikiausiu, net dušioje buvau
sustiprėjęs, dabar vėl viskas eina po velnių. Ką‑ką, bet liniją
kurorte pataisiau, – esu visai schlank [4].
Būna taip, kad norisi kuogreičiausia pas Abraomą.
Iš Birštono bėgsiu rugs. [5] 7 d. [6] Po kelių dienų atsirasiu gal ir Vilniuje.
Jeigu būtų galima, kaip nors iš mano sąskaitos, – jei galėtumet
man atsiusti per p. [7] Žukauską kiek: 1) rukalų, 2) kavos ir
3) saldainių, – būčiau labai dėkingas.
Atleiskite, kad apkraunu rūpesčiais, – gal kaip nors
kada atitarnausiu.
Buciuoju
Jūsu Balys
Birštonas
Rugs. [8] 4 d. [9]
[1] Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967), rašytojas, 1945–1946 m. Lietuvių literatūros instituto direktorius, 1944–1954 m. VU dėstytojas, profesorius.
Emilija Mykolaitienė (1901–1983), Vinco Mykolaičio-Putino žmona, mokytoja.
[2] Jurgis Žukauskas, gydytojas, 1945 m. dirbo Birštone, „Baltojoje“ viloje.
[3] Balys Sruoga 1945-05-13 sugrąžintas į Vilnių iš Torūnės po Štuthofo koncentracijos stovykloje išgyventų kančių. Rašytojų sąjungos rūpesčiu jis buvo gavęs maisto kortelių ir kelialapį į Birštoną, kur praleido pirmąją pokario vasarą. Balys Sruoga, gydydamasis ir ilsėdamasis Birštone, „Baltojoje“ viloje prie Vytauto kalno, pradėjo ir baigė rašyti visą atsiminimų Dievų miškas rankraštį.
[4] ~ vok =lieknas, laibas; grakštus.
[5] ~ santr =rugsėjo.
[6] ~ santr =dieną.
[7] ~ santr =poną.
[8] ~ santr =rugsėjo.
[9] ~ santr =diena.