1945-08-18

Main Title: Laiškas Vincui Mykolaičiui-Putinui, 1945-08-18, iš Birštono – į Vilnių.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, kodavimas, komentarai
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vincui Mykolaičiui-Putinui, 1945-08-18, iš Birštono – į Vilnių.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F59–484
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1945-08-18
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F59–484. Laiškas. Rašyta 22,0×27,9 cm gelstelėjusio popieriaus pailgais langeliais lape (1r–v) parkeriu (šviesiai mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (raidžių kombinacija: MPF, užrašas: PAPIER LETTRES / MIRKOW). Lankstymo į keturias dalis žymės. 1r dešinysis kraštas nelygus, kirpta. Kampai aplankstyti. Dėmėta. Prie laiško voko nėra. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1299, l. 18. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Mieliesiem
Putinam
Vilniuje
1 Mano brangieji [1]!
2 Sėdžiu Birštone ir mirkstu voniose [2]. Sveikstu.
3' Gyvenu kaip monachas [3], jokiom pagundom nepasiduodu.
4 Labai darbinga nuotaika, – kartais dirbu net po 12 val. [4] per dieną.
5' Čia turbut baigsiu rašyti visą knyga ''Dievų miškas''.
6 Jei sutiksit Meškauskienę [5] – tegu ji padėkos mano vardu
7 Girdzijauskui [6] už globą, – man čia labai gerai.
8' Vilniuj busiu apie 10–15 rugs. [7]
9 Susimildami, gal kas nors iš moterų išpirktų mano
10' limitus knygelę ir komisarkos korteles sekamam mėn. [8]
11' Siunčiu blankus su parašu visokiem įgaliojimam, –
12 paskui gal aš jum galėsiu kaip nors patarnauti [9].
13 Bučiuoju visus kruvoj ir kiekvieną paskyrai, –
14 mielasias Hortenziją [10] su Elvira – ypač!
15 Jūsų Balys
16 Birštonas
17 1945 rugp. [11] 18.
3 pagundom ] cor u pro vid o
5 visą ] a flill, vid i
8 busiu ] cor b pro vid a
10 limitus ] vid ex err fl -us pro
10 knygelę ] cor k pro ir
11 parašu ] cor u pro vid y
[1] Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967), rašytojas, 1945–1946 m. Lietuvių literatūros instituto direktorius.
Emilija Mykolaitienė (1901–1983), Vinco Mykolaičio-Putino žmona, mokytoja.
[2] Balys Sruoga 1945-05-13 sugrąžintas į Vilnių iš Torūnės po Štuthofo koncentracijos stovykloje išgyventų kančių. Rašytojų sąjungos rūpesčiu jis buvo gavęs maisto kortelių ir kelialapį į Birštoną, kur praleido pirmąją pokario vasarą. Balys Sruoga, gydydamasis ir ilsėdamasis Birštone, „Baltojoje“ viloje prie Vytauto kalno, pradėjo ir baigė rašyti visą atsiminimų Dievų miškas rankraštį.
[3] монах ~ rus =vienuolis.
[4] ~ santr =valandų.
[5] Michalina Meškauskienė (1907–1990), 1945–1946 m. Vyriausiosios kariškių šeimų valstybinio aprūpinimo ir buities sutvarkymo valdybos prie Lietuvos SSR Liaudies komisarų tarybos viršininko pavaduotoja.
[6] Vytautas Girdzijauskas (1904–1972), gydytojas, 1940–1945 m. sveikatos apsaugos liaudies komisaras.
[7] ~ santr =rugsėjo.
[8] ~ santr =mėnesiui.
[9] Prie laiško priedų nėra.
[10] Hortenzija Balčiūnaitė-Vaitkevičienė (1922), Vinco Mykolaičio-Putino žmonos Emilijos sesers duktė, gydytoja.
[11] ~ santr =rugpjūčio.