1937-12-30

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1937-12-30], [iš Viekšnių – į Panemunę].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus (BVSNM) leidimą (tel.: (8 6) 058 4956, Sruogos g. 21, LT-50250 Kaunas, sruoga@hotmail.com).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1937-12-30], [iš Viekšnių – į Panemunę].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus
Identifier: BVSNM, 967 / ER1 4559
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1937-12-30]
Physical Description: BS atvirukas JS. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu, JS adresu. Rašyta 14,1×9,0 cm blanke 1v parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – dviejų vaikų, susikibusių rankomis, su eglės šakelėmis, vaizdas. 1v dešinėje – adresas, kairėje – tekstas. 1v uždėtas juodas pašto antspaudas VIEKŠNIAI / [3]0 XII. [37] /. Viršuje, dešinėje pusėje, užklijuotas raudonas penkiolikos centų vertės pašto ženklas su Antano Smetonos atvaizdu (LIETUVA / PAŠTAS). Viršuje pieštuku signatūra muziejininko ranka. Uždėtas juodas B. Sruogos muziejaus antspaudas. Gauta iš Jolitos Sruogaitės 1976 m. Saugojimo vieta: BVSNM, 967 / ER1 4559. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, l. 1. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
JU. Pon. Konsului J. Sruogai
Pagėgių apskr.
Panemunė
_____________
Geriausios kloties
ir sveikatos
1938 metais
P. [1] Bronei [2] ir Tau [3]
nuo mūsų
visų [4]
Balys
[1] ~ santr =Poniai.
[2] Bronė Jazbutytė-Sruogienė (1896–1950), Juozapo Sruogos žmona.
[3] Juozapas Sruoga (1886–1957), nuo 1934-09-01 iki 1939-03-23 Lietuvos konsulas Tilžėje.
[4] Sruogų šeima:
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997), istorikė, 1928–1939 m. mokytojavo Kaune.
Dalia Sruogaitė (1925–2015), mokėsi Kauno III gimnazijoje.
Balys Sruoga (1896–1947), VDU universiteto Kaune Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius.