1930-07-14

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1930-07-14], [iš Liucernos – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus (BVSNM) leidimą (tel.: (8 6) 058 4956, Sruogos g. 21, LT-50250 Kaunas, sruoga@hotmail.com).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1930-07-14], [iš Liucernos – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus
Identifier: BVSNM, 1010 / ER1 4567
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1930-07-14]
Physical Description: BS atvirukas JS. Be pilnos datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudais, JS adresu, turiniu. Rašyta 13,8×9,1 cm blanke 1v pieštuku. 1r – traukinio ir kalnų atvaizdas (Wehrliverlag, Kilchberg (Z’ch.)). 1v dešinėje – adresas, kairėje – tekstas. 1v uždėtas juodas pašto antspaudas LUCERN 2 / 14 VII 1930 / BRIEFVERSAND, juodas spaudas VORSICHT / AUF DER STRASSE / BEWAHRT VOR / UNFÄLEN. Viršuje, dešinėje pusėje, užklijuotas raudonas Šveicarijos pašto ženklas su Viliaus Telio atvaizdu (HELVETIA). Viršuje signatūra pieštuku ir parkeriu (juodu rašalu) muziejininko ranka. Uždėtas juodas B. Sruogos muziejaus antspaudas. Gauta iš Jolitos Sruogaitės 1984 m. Saugojimo vieta: BVSNM, 1010 / ER1 4567. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, l. 1. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Herrn J. Sruoga
Litauische Gesandtsch
Berlin
Kurfürstenstr. 134 [*]
______________
Mielas Juozap [1],
Mes [2] jau Liucernoj.
Ciuriche – 3 dieną lietus
lijo. Negalima net įsi-
vaizduot. Kaip gerai
mus priėmė ir vaišino
Ciuricho Konsulas [3]
net lietaus nejutom.
Tai tikrai nepaprastas
Konsulas. Šiaip – viskas
tvarkoj. Upas visų
geras. Už pusvalandž. [4]
vykstam į Meiringen-
Gründelwald [5].
' Geriausi link[ėjimai]
' Sveik[inu] visus
br [6] Balis
liep [7]
14
' Geriausi link[ėjimai] ] ill, vid
' Sveik[inu] ] ill, vid
[1] Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne.
[2] Balio Sruogos (1896–1947), Juozapo Sruogos brolio, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docento, 1930 m. organizuota studentų ekskursija į Šveicarijos Alpes.
[3] Wilhelm F. Simon, Lietuvos garbės generalinio konsulato Ciuriche garbės konsulas.
[4] ~ santr =pusvalandžio.
[5] Turbūt kalbama apie Grindelvaldą – turizmo, alpinizmo regioną Berno Alpėse.
[6] ~ santr =Brolis.
[7] ~ santr =Liepos.
[*] ~ vok =Ponas J. Sruoga / Lietuvos pasiuntinybė // Berlynas / Kurfiursten[damo] g[atv]ė 134.