1923-08-14

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1923-08-14], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus (BVSNM) leidimą (tel.: (8 6) 058 4956, Sruogos g. 21, LT-50250 Kaunas, sruoga@hotmail.com).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1923-08-14], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus
Identifier: BVSNM, 978 / ER1 4564
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1923-08-14]
Physical Description: BS atvirukas JS. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudais, JS adresu. Rašyta 13,7×8,7 cm blanke 1v parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – spalvotas Sendlingerio vartų (Sendlinger Tor) Miunchene vaizdas. 1v dešinėje – adresas, kairėje – tekstas. 1v uždėti du juodi pašto antspaudai MÜNCHEN / 14 8. 23 /. Uždėtas violetinis spaudas Gruss vom Restaurant MÜNCHEN / PLATZL /, du juodi spaudai Benutze die Luftpostl. Viršuje, dešinėje pusėje, užklijuoti du raudoni dviejų šimtų reichsmarkių vertės pašto ženklai. Apačioje, dešinėje pusėje, signatūra pieštuku ir parkeriu (juodu rašalu) muziejininko ranka. Uždėtas juodas B. Sruogos muziejaus antspaudas. Gauta iš Jolitos Sruogaitės 1983 m. Saugojimo vieta: BVSNM, 978 / ER1 4564. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
P. J. Sruogai
b / Kramer
Berlin, Charl.
Schlüter str 10 IV [*]
__________
1 Tai mes po
2 visokių nelai-
3 mių ir avan-
4 tiūrų Obertsdor-
5 fe [1] randames
6 jau vėl Miun-
7 cheno karčiamoj.
8 Tavo [2] pasiulymas labai
9 mane vilioja, aš neži-
10 nau, kas daryti. Kai
11 pagalvoju, tai važiuot
12 man nieku būdu neišei-
13 na, bet aš tiek noriu
14 važiuot, kad galiu kuria
15' gražią dieną išbėgt
16 iš Miuncheno ir atva-
17 žiuot. Mano padėtis
18 tokia neaiški, kad aš
19 nežinau, kas pasirinkt.
20 O šiaip – kloniojuos.
21 Balys [3]
22 {Geras p. Juozai, aš ir
23 grįžtu būtinai ant 15/VIII;
24' Jūsų reikalus atlikom.
25 Kol kas „ilsimės“.
26' Jūsų pasimatymo
27 Juozas P. [4]}
4–5 Obertsdorfe ] vid ex err ts pro st
15 dieną ] cor d pro vid i
22–27 {*} ] add al m atr cae
24 atlikom ] cor fl -om pro siu
26 Jūsų ] vid ex err pro Iki
[1] Oberstdorfas – miestas Vokietijoje, Bavarijos Alpių Allgäu regione.
[2] Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis, tuo metu buvo baigęs sekretoriaus darbą Maskvoje.
[3] Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.
[4] Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, nuo 1920 m. dirbo Kaune leidinių Lietuva, Trimitas, Lietuvos žinios redakcijose.
[*] ~ vok =P[onui] J. Sruogai / per Kramerį // Berlynas, Šarlot[enburgas] / Šliuterio g[atv]ė 10 IV.