1923-05-16

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1923-05-16], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus (BVSNM) leidimą (tel.: (8 6) 058 4956, Sruogos g. 21, LT-50250 Kaunas, sruoga@hotmail.com).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1923-05-16], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus
Identifier: BVSNM, 977 / ER1 4563
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1923-05-16]
Physical Description: BS atvirukas JS. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudais, JS adresu. Rašyta 13,7×8,7 cm blanke 1v parkeriu (juodu rašalu). 1r – nuotrauka (BS ir Antanas Janulionis valtyje, Miunchenas 1923 m.). 1v dešinėje – adresas, kairėje – tekstas. 1v uždėti du juodi pašto antspaudai MÜNCHEN / 16 5 23 /, [◊◊◊]. Viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas žalias keturiasdešimties reichsmarkių vertės pašto ženklas. Yra ruda dėmelė. Apačioje, dešinėje pusėje, signatūra pieštuku ir parkeriu (juodu rašalu) muziejininko ranka. Viršuje prierašas mėlynu tušinuku {1923 m.} nenustatyto asmens ranka. Uždėtas juodas B. Sruogos muziejaus antspaudas. Gauta iš Jolitos Sruogaitės 1983 m. Saugojimo vieta: BVSNM, 977 / ER1 4563. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Herrn. J. Sruoga
b / Kramer
Berlin, Charlott.
Schlüter Str. 10 IV [*]
_____________
1. Ar Kazim. [1] su Kairiukščiu [2] neįsižeidė
del mano [3] ano projekto – bent iš tavo
atvirutės taip atrodo, o Kaz. nieko
nerašo? Bet pereitą sekmadienį aš
buvau išlindęs kiek už Miuncheno
pažiurėt ekskursijos galimybių,
paskui buvau užėjęs pasiteiraut
į Alpinistų klubus. Sniego kalnuose
dar baisiai daug, ir sniegas labai
minkštas, didesnė ekskursija be
' pačiužų nėra galima (Watzman [4],
Zugspitz [5], Alpspitz [6], Hochvogel [7] ir tt. –)
nėr galimybės pasiekti. Net Reiter
Alpen [8] – dar tiek daug sniego, ir jis
toks minkštas, kad dabar nebūtų
galima pakartoti mūso vely-
kinė ekskursija. Dabar po kalnus
tiktai pačiužninkai tebesidrasko.
Oras ir gi labai netikras. Aš
tikrai manau, kad šiomis aplen-
kybėmis nėra verta važiuot
iš Berlyno. Bent nė pusės tų
įspudžių nebus, kurių bus ga-
lima gaut semestro pabaigoj.
Kodel jie dabar važiuot nori,
o paskui nenorės – tai man
visai neaišku.
' pačiužu ] cor p pro vid b
[1] Kazim., Kaz. ~ santr =Kazimieras (Kazys) Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, Sankt Galeno prekybos instituto Šveicarijoje studentas.
[2] Turbūt minimas Vytautas Kairiūkštis (1890–1961), menininkas, 1921–1932 m. Vilniaus gimnazijos mokytojas, savo įsteigtos piešimo studijos vadovas.
[3] Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.
[4] Watzmann – kalnas Bavarijos Alpėse (aukštis 2 713 m.), didžiausias Vokietijos teritorijoje.
[5] Zugspitze Alpėse, aukščiausias Vokietijos kalnas (2 962 m.), stūksantis prie sienos su Austrija, netoli Garmišo-Partenkircheno miesto.
[6] Alpspitze – kalnas Bavarijoje, Vokietijoje (aukštis 2 628 m.).
[7] Hochvogel – kalnas Alpėse (aukštis 2 592 m.).
[8] Reiter Alpe – Alpių kalnai Bavarijos (Vokietija) ir Zalcburgo (Austrija) žemėse.
[*] ~ vok =Ponas J. Sruoga / per Kramerį // Berlynas, Šarlot[enburgas] / Šliuterio g[atv]ė 10 IV.