1923-04-22

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1923-04-22], [iš Garmiš-Partenkiršeno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus (BVSNM) leidimą (tel.: (8 6) 058 4956, Sruogos g. 21, LT-50250 Kaunas, sruoga@hotmail.com).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1923-04-22], [iš Garmiš-Partenkiršeno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus
Identifier: BVSNM, 986 / ER1 4565
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1923-04-22]
Physical Description: BS atvirukas JS. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudais, JS adresu. Rašyta 14,2×8,8 cm blanke 1v pieštuku. 1r – nespalvotas Partnachklamm tarpeklio vaizdas Vokietijos Alpėse, netoli Garmiš-Partenkiršeno. 1v dešinėje – adresas, kairėje – tekstas. 1v uždėti du juodi pašto antspaudai GARMISCH PARTENKIRCHEN / 22. 4. 23 /, violetinis spaudas [Part]enkirchen / [◊◊◊] / [Parten]chklamm. Viršuje, dešiniajame kampe, užklijuoti du violetiniai, dvidešimties reichsmarkių vertės pašto ženklai. Apačioje, dešinėje pusėje, signatūra pieštuku ir parkeriu (juodu rašalu) muziejininko ranka. Uždėtas juodas B. Sruogos muziejaus antspaudas. Gauta iš Jolitos Sruogaitės 1984 m. Saugojimo vieta: BVSNM, 986 / ER1 4565. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
J. Sruoga
b / Kramer
Berlin, Charlott.
Schlüter str. 10 IV [*]
_______________
' Kaip aišku, pakeliu su Jani-
lioniu [1] susipykom. Aš [2] atsikė-
liau 5 val. rytą, jis be 7 atsisakė
keltis. Paskui dar panašių
dalykų buvo, nors ištisas
dvi dieni ne vieno papiroso
nerukėm ir be limonado –
nieko negerėm. Persiverčiau
per kalną, palikęs Janilionį
ir jau per pačią peklą
nusileidžiau. Tiek buvo
saulės, tiek spindėjo sniegas,
kad išsitriniau veida ir
akis taukais, apisukiau
galvą šlapiu abrusu –
ir bijau, kad smagenų
uždegimo nebut. Vienais
marškiniais įsikasiau
į sniegą ir laukiau
debesėlio, bet jis, žinoma,
neužėjo. Dar daug
neregėtų gražybių
Balys.
' pakeliui ] vid ex err om sec i
[1] Antanas Janulionis, veterinarijos gydytojas.
[2] Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.
[*] ~ vok =J. Sruoga / per Kramerį // Berlynas, Šarlot[enburgas] / Šliuterio g[atv]ė 10 IV.