1916-12-21

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1916-12-21], [iš Maskvos – į Kijevą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus (BVSNM) leidimą (tel.: (8 6) 058 4956, Sruogos g. 21, LT-50250 Kaunas, sruoga@hotmail.com).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1916-12-21], [iš Maskvos – į Kijevą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus
Identifier: BVSNM, 856 / ER1 4560
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-12-21]
Physical Description: BS atvirukas JS. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudais, JS adresu. Rašyta 13,9×8,9 cm blanke (ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. / CARTE POSTALE.) 1r–v parkeriu (juodu rašalu). 1r – ukrainiečių tapytojo Isaako Brodskio (Isaak Brodsky) reprodukcija „Pasaka“, dešinėje ir kairėje paraštėse tekstas. 1v dešinėje – adresas, horizontaliai: Kиев / Набережно-Крещатикская, 8 / Контора Мальцевских заводов / Г-ну Ю. Срого (~ rus =Kijevas / Naberežnos-Kreščiatiko [gatvė], 8 / Malcevskio gamyklų kontora / P[o]nui J. Sruogai), kairėje – tekstas, vertikaliai. 1v uždėti du juodi pašto antspaudai: [МОСКВА] / 21. 12. 16 /. Viršuje, dešinėje pusėje, užklijuotas raudonas, trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Viršuje signatūra pieštuku muziejininko ranka. Uždėtas juodas B. Sruogos muziejaus antspaudas. Gauta iš Jolitos Sruogaitės 1977 m. Saugojimo vieta: BVSNM, 856 / ER1 4560. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, l. 1, LLTI BR, F53–1288, l. 135. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Kiев
Набережно‑Крещатикская, 8
Контора Маль-
цевских Заводов
Г‑ну J. Срого [*]
1' Mielas Juozapai [1]! Tik‑ką gavau [2] tavo laišką.
2 Kambario del tavęs paieškot gana sunku. Jusų
3 kontora – Lubiankoj. Bet tenai pats centras,
4 ten visi geriausi viešbučiai, teatrai, vienu
5 žodžiu Lubianka – iš visų atžvilgių centras.
6 Ten kambarių arba visai nėra, arba jei ir yra,
7 tai be galo brangūs. Rudeny aš ieško-
8' jau mieste, toliau nuo Lubiankos,
9 bet vis tik Srietenkos rajone, tat
10' pigesnio už 45 rub. nebuvau radęs. Dabar
11' manau, kad ir gi nepapigo. Atseiis
12 turbūt kur nuošaliai samdyt. Jei man
13 dabar ieškot – tai aš radęs turiu ir nu-
14 samdyt, nes kita dien jau nebebus, be
15 tavęs nusamdyt – aš negaliu gi. O taip
16 del „visako“ ieškot – tai kažin ar verta,
17 pas mus šalta labai (apie 20º). Jei atvažiuo-
18 si šventėms – jei norėsi – bus galima
19 sustot tuose namuos kur aš gyvenu.
20 Vienas draugas išvažiavo Kalėdoms, bet
21 kambarį pasilaikė, dabar jisai
22' tuščias – turėsi sau skyrium kambari.
________________________________
23 ˹Aš nežinojau, kad laiškus į Kijevą
24 žiūri cenzura.˺*
25 ˹Kur aš gyvenu – nuo Lubiankos labai toli,
26 tramvaju važiuot – 35 minutes.˺**
1 ką ] cor pro ill
8 toliau ] a ras ne
10 radęs. ] cor interp pro :
11 Atseis ] cor s pro e, vid ex err rep i
22 tuščias ] cor u pro vid i, cor č pro vid š
22 sau ] cor u pro vo
23–24 ˹*˺ ] 1r add phr in d mg, vert
25–26 ˹**˺ ] 1r add phr in sin mg, vert
[1] Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu teisininkas Lubiankos kontoroje Maskvoje.
[2] Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, tuo metu Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentas.
[*] ~ rus =Kijevas / Naberežnos-Kreščiatiko [gatvė], 8 / Malcevskio gamyklų kontora / P[o]nui J. Sruogai.