1924-04-28

Main Title: Telegrama Vaclovui Biržiškai, [1924-04-28], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Telegrama Vaclovui Biržiškai, [1924-04-28], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F163–731
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1924-04-28]
Physical Description: BS telegrama VacB. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi BS biografija, turiniu, kitais panašiu metu VacB adresuotais laiškais. Rašyta 18,5×21,0 cm gelstelėjusio popieriaus blanke (1r) telegrafu. Kelis kartus lenkta. 1r uždėtas violetinis Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos antspaudas. 1r viršuje, dešiniojo kampo link, pieštuku numeruota {1}. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F163–731. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1292, l. 61. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
rp 8 = vaclovas birziska [1]
universitetas kaunas =
ֿ
klaipeda 4279 10 28/4 3, -40 n=
ֿ
ar atsiusi knygas telegrafuok = sruoga [2]. +
[1] Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorius. LU HMF skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus. 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
[2] Balys Sruoga (1896–1947), žurnalistas, dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje. BS buvo gavęs kvietimą nuo 1924 m. rudens privatdocento teisėmis dėstyti Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. BS jau buvo išanalizavęs raštu vieną skirtą temą „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“. Rengėsi paskaitai „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“, todėl iš Kauno stengėsi gauti knygų, reikalingų šiai temai.