1924-05-01[iki]

Main Title: Laiškas Vaclovui Biržiškai, [iki 1924-05-01], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vaclovui Biržiškai, [iki 1924-05-01], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F163–548
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1924-05-01]
Physical Description: BS laiškas VacB. Datuojant remtasi BS biografija, turiniu, kitais 1924 m. VacB adresuotais laiškais. Rašyta 13,3×17,1 cm standaus, šviesiai rudo, stambiai liniuoto dvigubo popieriaus lapuose (1r–v, 2r) pieštuku. Perlenkta pusiau. 2r apačioje uždėtas violetinis Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos antspaudas. Apšiurę, dėmėta. 1r viršuje, dešiniojo kampo link, pieštuku numeruota {3}, 2r – {4}. Įsiūta į dokumentų bylą „Vaclovui Biržiškai rašyti laiškai“. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F163–548. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1292, l. 47. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Nepyk už mergišką
2 poperį – kitokio Radvilišky
3 nėra.
4 Lietuviški „D-Zugai“ atsisako
5 mane [1] vežt. Važiavau
6 į Kauną sulužo garvežys.
7 Važiuoju iš Kauno –
8 ašis išsmuko. Iš to malonės
9 Radvilišky gaunu 7 val.
10 laukti.
11 Aš savo padariau. Padaviau
12 sąrašą – ir brolis [2] žadėjo
13 viską duoti. Žadėjo pats
14 paskambinti, bet kadangi
15 jis turi papratimo 1) tris
16 mėnesius rengties, 2) kai laiko
17 turi užmiršti, tai gal
18 geriau butų, jei nori
19 greit gaut, kad pats [3] pa-
20 skambintum (jo būto tel.
21' 14, namie jis visuomet 3 1/2–
22 4 1/2).
23 Del Redakcijos [4]: tokių mar-
24 kučių, kurios nebuvo parda-
25 vinėjamos, tokių nėra.
26 Jei sutinki „redakciją“
27 pakeisti – gausi ir jas.
28' Delei reguliavimo
29 naujai pasirodančiųjų
30 gavimo – gausi ir juos.
31 Tik šiuo tarpu pats
32 apie tai nieko
33 nekalbėk, o paskui aš
34 atskiru laišku para-
35 šysiu, kaip tai pada-
36 ryti.
37 Kolkas tiek.
38 BalysSruoga
ֿ
39 Radviliškio stoties
40' III klesos bufetas
41 (šiandie nekurentas).
21 3 ] cor pro 4
28 Delei ] p ras g
40 bufetas ] cor b pro p
[1] Balys Sruoga (1896–1947) tuo metu gyveno Klaipėdoje, dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje.
[2] Adolfas Sruoga (1887–1941), inžinierius, paštininkas, turėjęs Kaune „Tulpės“ knygyną.
[3] Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas, tuo metu – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorių. Jis LU HMF skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus. 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
[4] Lietuvos filatelistas – Lietuvos filatelistų draugijos mėnesinis leidinys, leistas 1924 m. Kaune.