1924-05-01[iki]

Main Title: Laiškas Vaclovui Biržiškai, [iki 1924-05-01], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vaclovui Biržiškai, [iki 1924-05-01], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F163–548
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1924-05-01]
Physical Description: BS laiškas VacB. Datuojant remtasi BS biografija, turiniu. Rašyta 22,0×26,6 cm gelstelėjusio, pailgais langeliais popieriaus lape (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta. Lenkimo vietose popierius yžta. 1r viršutinis kraštas nelygus, „dantytas“. 1r apačioje uždėtas violetinis Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos antspaudas. Apglamžyta. 1v dėmėta, apšiurę. 1r viršuje, dešiniojo kampo link, pieštuku numeruota {1}. Įklijuotas į dokumentų bylą „Vaclovui Biržiškai rašyti laiškai“. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F163–548. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1292, l. 67. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Panie [1],
2 Kalbėjau su broliu [2] tiliponu. Jis sako porą
3 kartų jau skambinęs į knygyną, bet vis
4 neradęs. Jei nori greičiau su juo reikalą
5 atlikti – pats paskambink.
6 Nuo geg. 1 d. man teks del visokių ten interesų
7 redaguoti naują gazetą mėnesinę „Lietuvos
8 Filatelistas“ [3]. Jei sutiktai bendradarbiauti,
9 tai be honoraro turėtum dar premiją:
10' visų markučių kokios tik išeis ar pasirodys –
11 gausi po komplektą be jokios eilės – bus
12 į namus pristatyta. Tat jei norėtum
13 bendradarbiauti – prašau šį tą parašyti
14 ir man pasiusti.
15 Žadėtų knygų dar negavau – labai
16 laukiu – man labai reikia. Su „dėde“ – mano
17 šefu [4] sugyvenu ne kaip labai: yra žmonių,
18 kurie sugeba būti ir didžiausi ponai ir
19 dar didesnės kiaulės. Norėtau bėgti [5].
20 Kolkas kloniojuos
21 BalysSruoga
22 Klaipėda
23' Turgaus gtvė – 48–49
10 visų ] cor fl -ų pro
16 man labai reikia ] phr sub sign lin
23 48 ] p cor interppro ,
[1] Kreipiamasi į Vaclovą Biržišką (1884–1956), bibliografą, tuo metu – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorių. Jis LU HMF skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus. 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
[2] Turbūt kalbama apie Adolfą Sruogą (1887–1941), inžinierių, paštininką, turėjusį Kaune „Tulpės“ knygyną.
[3] Lietuvos filatelistas – Lietuvos filatelistų draugijos mėnesinis leidinys, leistas 1924 m. Kaune.
[4] Jurgis Šaulys (1879–1948), spaudos darbuotojas, 1924 m. – dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius. BS jį vertino kaip reiklų, atkaklų, maksimaliai išnaudojantį redkolegijos žmones, bet sukalbamą: „Naujas šefas – neblogas žmogus (Dr. Š.), tiktai baisiai moka išnaudoti kitų darbą. Pats nieko nedirba, bet užtat kitiems moka užkrauti. Man jau teko su juo dirbti Klaipėdoj. Bet susikalbėti su juo visuomet galima“ (BS laiškas broliui Juozapui Sruogai, 1931-07-15, [iš Būgių – į Berlyną], in: LLTI BR, F53–269, l. 2v).
[5] BS buvo gavęs kvietimą nuo 1924 m. rudens privatdocento teisėmis dėstyti LU HMF. BS rengėsi išvykti iš Klaipėdos į Kauną.