1924-04 ar 05

Main Title: Laiškas Vaclovui Biržiškai, [1923-04 ar 05], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vaclovui Biržiškai, [1923-04 ar 05], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F163–548
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1924-04 ar 05]
Physical Description: BS laiškas VacB. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi BS biografija, turiniu, blanku. Rašyta 22,4×28,2 cm gelstelėjusio popieriaus dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijos blanke (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta. Lenkimo vietose popierius yžta. 1r viršutinis ir dešinės pusės kraštai nelygūs, apiplyšę. 1r apačioje uždėtas violetinis Lietuvos Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos antspaudas. Apglamžyta, dėmėta. 1r viršuje, dešiniojo kampo link, pieštuku numeruota {2}. Įklijuota į dokumentų bylą „Vaclovui Biržiškai rašyti laiškai“. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F163–548. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1292, l. 68. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Kaip sau nori [1], o aš ne juokais
pradėsiu keiktis. Pažadėjai, o dabar –
ne tik knygų nėra, bet ir šiaip nei
žodelio. O tų knygų man baisiai
reikia [2]. Kad nebūtum pažadėjęs, bučiau
pats ieškojęs, bučiau gal kur užsieny
medžiojęs, o dabar – aš pasitikėjau ir
buvau ramus. Tai gi susimil-
damas, neatidėliodamas padaryk.
Čia aš jaučiuos baisiai kvailai.
Tokiomis idiotiškomis sąlygomis
aš dar nesu savame gyvenime
dirbęs. Norėtus juo greičiau
ištrukti.
Siusk susimildamas knygas
BalysSruoga
[1] Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas. Jis 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius. Humanitarinių mokslų fakultete skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus.
[2] BS, 1924 m. pavasarį ir vasarą dirbęs dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje, buvo gavęs kvietimą nuo rudens privatdocento teisėmis dėstyti Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. BS jau buvo išanalizavęs raštu vieną skirtą temą „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“. Rengėsi paskaitai „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“, todėl iš Kauno ir Vokietijos miestų stengėsi gauti knygų, reikalingų šiai temai.