1945-10-05

Main Title: Laiškas Augustinui Janulaičiui, 1945-10-05, [iš Vilniaus – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Augustinui Janulaičiui, 1945-10-05, [iš Vilniaus – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: LMAVB RS, F267–853
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1945-10-05
Physical Description: BS laiškas AJ. Rašyta 22,0×27,9 cm gelstelėjusio, pailgais langeliais popieriaus lape (1r) parkeriu (juodu rašalu). Popierius su vandenženkliu (raidžių MFP kombinacija, užrašas: PAPIER A LETTRES / MIRKOW). Kelis kartus lenkta. 1r kairės pusės kraštas nelugus, plėšta. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {9}. Prie laiško yra 16,1×11,3 cm vokas. Be pašto ženklų, antspaudų. Adresuota: Prof / A. Janulaičiui / Istorijos-Filologijos Fakulteto / Dekanui / Kaune // Siunčia / BSruoga, Vilnius, [Karo], 21–3. Voko 1r viršuje pieštuku numeruota {10}. Vokas rudas. Laiškas išimtas, atplėšus kairįjį voko kraštą. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F267–853. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
V. D. Universiteto Istorijos‑Filologijos Fakulteto
Dekanui
ֿ
Gerbiamasai [1],
L. Komisaras [2] manęs [3] į Kauną dar nepatvirtino. Klausimas [4], atrodo,
atidėtas – nežinia kuriam laikui.
Savaime aišku, šiuo tarpu Katedros vedėju būti negalėsiu, –
rupestingas važinėjimas dabar yra neįmanomas.
Nuo pavasario aš vis tiek noriu keltis į Kauną.
Ar nebūtų galima kolkas sutvarkyti šitaip:
1) Katedrą globoti laikinai – iki pavasario – paima kas
nors kitas
2) 1945/46 mokslo metais aš atvažinėsiu, jei L. Komisaras
leis, paskaitom
Šį semestrą skaityčiau kursą
1. Graikų ir romėnų dramaturgija – 2 val.
2. Dramaturgijos seminaras – 2 val.
Sekamą semestrą:
1. Viduramžio ir renesanso gadynės dramaturgija, – 2 val.
2. Dramaturgijos seminaras – 2 val.
V. Didžiojo universitete pasilikti aš labai norėčiau.
Su pagarba BalysSruoga
Vilnius
1945 spalio 5 d.
Prof
A. Janulaičiui
________________________
Istorijos-Filologijos Fakulteto
Dekanui
Kaune
ֿ
Siunčia
BSruoga, Vilnius, [Karo], 21–3
[1] Augustinas Janulaitis (1878–1950), teisėtyrininkas, teisėjas, publicistas, literatūros istorikas. 1945 m. – VU Istorijos filologijos fakulteto dekanas.
[2] Juozas Bartašiūnas (1895–1972), 1944–1946 m. vidaus reikalų liaudies komisaras.
[3] Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, VU profesorius, skaitė rusų literatūros istorijos kursą. Nuo 1945 m. rugsėjo 1 d. iki 1946 m. rugsėjo 28 d. ėjo rusų literatūros katedros vedėjo pareigas.
[4] Balys Sruoga 1945 m. Istorijos-filologijos fakulteto dekano Augustino Janulaičio iniciatyva oficialiai buvo išrinktas Kauno universiteto visuotinės literatūros katedros vedėju, svarstė galimybę persikelti į Kauną.