1937-10-25

Main Title: Laiškas Augustinui Janulaičiui, 1937-10-25, [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Augustinui Janulaičiui, 1937-10-25, [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F267–853
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1937-10-25
Physical Description: BS laiškas AJ. Be vietos. Lokalizuojant remtasi BS biografija. Rašyta 21,4×26,2 cm plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (raidės FS). Kelis kartus lenkta. 1r viršutinis kraštas „dantytas“. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {6}. Apglamžyta. Dėmėta. Prie laiško yra 14,5×12,2 cm vokas. Be pašto ženklų, antspaudų. Adresuota: JM / Ponui / Prof. A. Janulaičiui // siunčia B Sruoga. Voko 1r viršuje pieštuku numeruota {7}. Voko 1v viršuje pieštuku užrašyta {Sruoga}. Vokas pilkas, dėmėtas, voko viduje tamsus, samanų spalvos popierius. Laiškas išimtas, atplėšus dešinįjį voko kraštą. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F267–853. Mašinraštis (nuorašas): LLTIB RS, F1–1292. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Tegul bus pagarbintas,
P. Žmuidzinavičius [1], matyti, per
klaidą atsiuntė man [2] p. Maknicko [3]
monografijos [4] rankraštį. Aš
jos neskaičiau, – neturėjau kada, –
juo labiau, kad Tamista [5] gi
vis tiek ją skaitysi ir redaguosi, –
tat – tegul bus Dievas Abraomo.
Geriausios sveikatos
Kloniojas BalysSruoga
1937 X – 25
JM
Ponui
Prof. A. Janulaičiui
ֿ
siunčia B Sruoga
[1] Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966), dailininkas, 1926–1940 m. dėstė piešimą Kauno meno mokykloje.
[2] Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, profesorius.
[3] Vytautas Maknys (iki 1939 m. Maknickas) (1907–2003), teatrologas, pedagogas, vertėjas. VDU Humanitarinių mokslų fakulteto absolventas, BS Teatro seminaro dalyvis. 1931–1939 m. Raseinių, Alytaus, Vilniaus gimnazijų mokytojas.
[4] Vytauto Maknio monografija Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1936).
[5] Augustinas Janulaitis (1878–1950), teisininkas, istorikas. 1935–1940 m. VDU Teisių fakulteto dekanas, profesorius, 1924–1939 m. redagavo VDU „Teisių fakulteto darbus“.