1921[iki]

Main Title: Laiškas Augustinui Janulaičiui, [iki 1921], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Augustinui Janulaičiui, [iki 1921], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F267–853
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1921]
Physical Description: BS laiškas AJ. Rašyta 22,1×14,3 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus blanke („Lietuvos“ redakcija / Totorių gatvė 14 Nr. / Kaunas / 192… m. … d. / No) (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {4}. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F267–853, l. 4. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1290. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Ponas Janulaiti [1],
Šiuo tarpu už eilutę mes po
1 auksiną [2] jau nebegalime mokėti.
Paskui ir sąskaitas reikėtų kitaip
parašyti (įvardyt reikia straipsnius).
Gal mes asmeniškai pasikalbėtumem
tuo reikalu?
Balys Sruoga [3]
[1] Augustinas Janulaitis (1878–1950), istorikas, publicistas, vertėjas. 1919–1925 m. Lietuvos vyriausiojo tribunolo teisėjas. 1920–1922 m. dėstė Aukštuosiuose kursuose.
[2] Auksinas – 1919–1922 m. Lietuvos popierinis pinigas, lygus Vokietijos markei.
[3] BS nuo 1918 iki 1921 m. dirbo Kaune dienraščio Lietuva redakcijoje.