1925-10-14[po]

Main Title: Laiškas A. Rimdžiui, [po 1925-10-14], [iš Kauno – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas A. Rimdžiui, [po 1925-10-14], [iš Kauno – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F219–55
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1925-10-14]
Physical Description: BS laiškas PB. Rašyta 23,2×29,9 cm labai plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Su vandenženkliais (devynios vertikalios juostos). Kelis kartus lenkta. 1r kairės pusės krašte buvę išmuštos dvi skylutės, plėšta. Kraštai ir kampai aplankstyti, yra įplyšimų. 1r viršuje prierašai: pieštuku {6}, raudonu pieštuku {Byl}. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {8}. 1v uždėtas juodas Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos antspaudas. Apglamžyta. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F219–55, l. 1. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1292, l. 82. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Gerb. A. Rimdžiui
Šiauliuose
ֿ
1' Pone [1],
2 Vekselius 396 l. 23 c. gavau jau senokai – ačiu.
3 Prieš kurį laiką aš ir mano žmona esame gavę iš „Kultūros“ [2]
4 pasiūlymą iš „Kultūros“ Bendrovės [3] priimti honorarą knygomis.
5 Pardavinėti knygas mes neturime jokio galėjimo, ir
6 todel Bendrovės pasiulymo negalime priimti.
7 Mes iš savo pusės „Bendrovei“ pasiulome šitokią kombinaciją.
8 Bendrovė mums yra skolinga šešius su viršum šimtus
9 litus. Mes sutinkame šią skolą sumažinti iki 500 litų,
10' jeigu Bendrovė tuojau išmokės grynais pinigais. Reiškia
11 Bendrovė mums tuojau sumokėjusi 500 bus jau visai
12 atsiteisusi. Jeigu Bendrovė tuojau nepanorėtų šios
13 sumos sumokėti, mūsų pasiūlymas, žinoma atpuola.
14' Tuomet – iki gruodžio mėn. 3 d. mes esame reikalingi
15 gauti bent 300 litų – bent vekseliais, kaip iki
16 šiol buvo daroma.
17 Laukdamas skubaus Tamistos atsakymo ir
18 pinigų arba vekselių
19' Aukšta[i] gerb[ia]s
20 DrBalysSruoga
21 Kaunas,
22 Dzūkų, 8
1 Pone, ] s l sign Šiauliuose curw lin
10 tuojau ] sub sign curw lin
14 mes ] cor m pro vid
19 Aukšta[i] gerb[ia]s ] ill, vid
[1] A. Rimdžius, bendrovės „Kultūra“ darbuotojas.
[2] Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m. 1923–1926 m. leido „Kultūros“ bendrovė Šiauliuose, iki 1933 m. žurnalą redagavo Peliksas Bugailiškis.
[3] „Kultūra“ – spaudos leidimo ir kultūros bendrovė, veikusi 1920–1927 (formaliai iki 1939) m. Šiauliuose. Bendrovės valdybą sudarė Peliksas Bugailiškis (pirmininkas 1920–1925 m.), sekretorius Stasys Brašiškis, nariai – Kipras Bielinis, Feliksas Daugėla, Jonas Trečiokas, Jonas Fledžinskas, Stasys Lukauskis, Jonas Murka, Antanas Povylius, Vladimiras Zubovas, Antanas Ulpis, Kazimieras Venclauskis, Stasys Matijošaitis.