1925-10-14

Main Title: Laiškas Peliksui Bugailiškiui, 1925-10-14, [iš Kauno – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Peliksui Bugailiškiui, 1925-10-14, [iš Kauno – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F219–55
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1925-10-14
Physical Description: BS laiškas PB. Rašyta 23,2×29,9 cm labai plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Su vandenženkliais (devynios vertikalios juostos). Kelis kartus lenkta. 1r kairės pusės krašte išmuštos dvi skylutės, plėšta. Kraštai aplankstyti, yra įplyšimų. 1r viršuje, kairiojo kampo link, segta sąvaržėle (įspaudas, rudos žymės). 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {7}. 1r viršuje prierašas parkeriu (juodu rašalu) PB ranka {Kas buvo žadėta?}. 1v uždėtas juodas Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos antspaudas. Apglamžyta, dėmėta. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F219–55, l. 1. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 82. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Ponui
„Kultūros“ B‑vės Reikalų Vedėjui,
Šiauliuose
ֿ
1 Pone [1],
2 Dar kartą įtikinamai prašau ištesėti duotą
3 žodį. Taip suvedžiodami žmones, galite ir kan-
4 triausius išvesti iš kantrybės. Dar jokia leidimo
5 firma taip su bendradarbiais nesielgė!
6 Pinigai yra tuojau reikalingi (galima ir vekseliais),
7 nes del Jūsų suvedžiojimo aš ir taip turiu
8 didelių nuostolių.
9 Jeigu ir šio laiško lemtis bus tokia, kaip se-
10 nesniųjų, tai aš busiu priverstas griebtis kito-
11 kių priemonių, nors tai būtų ir labai nemalonu.
12 Balys Sruoga
13 Kaunas
14' Dzūkų gtvė, 8
15 1925‑X‑14
14 g[a]tvė ] vid ex err om a
[1] Peliksas Bugailiškis (1883–1965), kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.