1925-09-03_2

Main Title: Laiškas Peliksui Bugailiškiui, [1925-09-03], [iš Kauno – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Peliksui Bugailiškiui, [1925-09-03], [iš Kauno – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F219–55
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1925-09-03]
Physical Description: BS laiškas PB. Be pilnos datos. Datuojant remtasi turiniu, 1925-09-03 (1) laišku. Rašyta 23,2×29,9 cm labai plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Su vandenženkliais (devynios vertikalios juostos). Kelis kartus lenkta. 1r kairės pusės krašte išmuštos dvi skylutės, plėšta. Dešinės pusės kraštas aplankstytas, yra įplyšimų. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {6}. 1r viršuje prierašas pieštuku {6}. 1v uždėtas juodas Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos antspaudas. Apglamžyta. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F219–55, l. 1. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 80. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Ponui
„Kulturos“ Bendrovės
Reikalų Vedėjui
Šiauliuose
ֿ
1 Pone [1],
2 Kaip buvome užpereitą sąvaitę susitarę, aš Tamistai
3 vakar skambinau, bet neužtikau. Buvome susitarę, kad
4' kaip vakar (trečiadienį, rugs. 2 d.) aš jau gausiu dalį pini-
5 gais, o kita – vekseliais. Bet aš dar negavau. Jei dar
6 nepadaryta, kas reikia, prašytau tuojau padaryti,
7 nes aš pasiremdamas Tamistos pasižadėjimu susi-
8 ryšau pasižadėjimais su kitomis įstaigomis ir
9' asmenimis, kur aš pasižadėjimą butinai turiu
10' ištesėti, o negavęs iš Tamsts pinigų ir vekselių
11 aš neturiu galėjimo tai padaryti.
12 Beto, siunčiant (žmonos [2] honorarą) prašytau
13 adresuoti mano vardu, nes ji serga ir
14 negalės nueiti į paštą pasiimti.
15 Laukiu.
16 Su pagarba
17 Balys Sruoga
ֿ
18 Kaunas, rug. 3 d.
19 Dzūkų, 8
20 telef. 19–16
1 Pone, ] s l sub sign lin Šiauliuose
4 2 ] cor pro vid 10
9 asmenimis ] cor pri s pro š
9 butinai turiu ] sub sign lin
10 ištesėti ] sub sign lin
10 Tamst[o]s ] vid ex err om o
[1] Peliksas Bugailiškis (1883–1965), kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
[2] Vanda Sruogienė (1899–1997), istorikė, 1924–1928 m. Lietuvos universiteto Kaune studentė.