1925-09-03_1

Main Title: Laiškas Peliksui Bugailiškiui, [1925-09-03], [iš Kauno – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Peliksui Bugailiškiui, [1925-09-03], [iš Kauno – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F219–55
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1925-09-03]
Physical Description: BS laiškas PB. Rašyta 23,2×29,9 cm labai plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Su vandenženkliais (9 vertikalios juostos). Kelis kartus lenkta. 1r kairės pusės krašte išmuštos dvi skylutės, plėšta. Dešinės pusės kraštas aplankstytas, yra įplyšimų. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {1}. 1r viršuje kiti prierašai: pieštuku {6}, parkeriu (juodu rašalu) {bylos}, {ats. 8/IX}. 1v uždėtas juodas Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos antspaudas. Apglamžyta, dėmėta. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F219–55, l. 1. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 81. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Gerb. [1]
2 Šiuo tarpu pasiunčiu „Kultūrai“ [2] straipsnelį
3 apie teatrą [3]. Jei netiks – prašytau gražinti, nes
4 nuorašo neturiu. Tuo pat klausimu turiu suma-
5' nęs dar dų straipsniu, kurie būtų šio tęsinys: čia
6 yra tiktai klausimo formulavimas, o toliau
7 butų jau jo sprendimas. Ar tokie dalykai
8 „Kulturai“ reikalingi?
9 Labai atsiprašau, kad aš taip užuguliau
10 Bendrovę pinigų prašyti, bet ką gi aš padarysiu,
11 kad man taip reikalai susidėjo: žmona [4] tris
12 sąvaites ligoninėj gulėjo (dukrą [5] sulaukė), paskui
13' kėlėmes į naują butą [6] – reikėjo iš kalno dau[g]
14 sumokėti pinigų – ir pasinėrėme į skolas.
15 Kad ne tokie reikalai, tai taip smarkiai ir
16 neprašyčiau.
17' Viso la[bo]
18 BalysSruoga
ֿ
19 Kaunas,
20' Dzūkų g[a]tvė, 8
21 (Žaliasai kalnas)
22 IX/3
5 būtų ] cor b pro t
13 dau[g] ] ill, rest g
17 la[bo] ] ill, rest bo
20 g[a]tvė ] vid ex err om a
[1] Peliksas Bugailiškis (1883–1965), kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
[2] Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m. 1923–1926 m. leido „Kultūros“ bendrovė Šiauliuose, iki 1933 m. žurnalą redagavo Peliksas Bugailiškis.
[3] Balys Sruoga, „Lietuvių teatro uždaviniai“, in: Kultūra, 1925, Nr. 9, p. 424–429; Nr. 10, p. 482–485.
[4] Vanda Sruogienė (1899–1997), istorikė, 1924–1928 m. Lietuvos universiteto Kaune studentė.
[5] Dalia Sruogaitė (1925–2015), teatrologė, gimusi rugpjūčio 15 d.
[6] Anksčiau Balys Sruoga su žmona gyveno Kaune, Donelaičio g. 17.