1938-02-03

Main Title: Laiškas Matui Grigoniui, 1938-02-03, [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Matui Grigoniui, 1938-02-03, [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F202–1210
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1938-02-03
Physical Description: BS laiškas MG. Be vietos. Lokalizuojant remtasi MG ir BS biografijos faktais. Rašyta 15,1×9,2 cm atvirutės dydžio standaus, drobės faktūros popieriaus kortelėje (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {1}. 1v viršuje prierašas parkeriu (mėlynu rašalu) {Balio Sruogos laiškas Matui Grigoniui}, apačioje pieštuku signatūra {F202–1210}. Uždėtas juodas Lietuvos mokslų Akademijos Centrinės bibliotekos antspaudas. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F202–1210. Nuorašas: LLTI BR, F1–1292, l. 299. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Brangus Kolega [1],
2 Širdingai dėkoju už atmintį –
3 perskaičiau su malonumu! Tik ką Tamsta
4' vis mane tituluoju profesorium ir „autoritetu“ [2],
5 aš turėčiau Tamstą vadinti savo mokytoju,
6' nes kurei is Tamstos daug mokiaus, ir Tamstos
7 vaidmuo mano gyvenime paliko giliu pėdsakų.
8 Įdomu būtų kada seniems paneveziškiams
9 susirinkt – jaunasias dieneles prisimint!
10 Dar kartą širdingai dekoju
11' Jūs[ų] BalysSruoga
12 1938. II. 3
4 tituluoj[i] ] vid ex err fl -u pro i
6 i[š] ] vid ex err s pro š
11 Jūs[ų] ] ill, rest
[1] Matas Grigonis (1889–1971), mokytojas, vaikų rašytojas, vienas aktyviausių XX a. pr. lietuvių kultūros veikėjų. Buvęs Rozalimo ir Anykščių mokyklų direktorius. Tuo metu gyveno Senamiesčio vienkiemyje prie Panevėžio, užsiėmė gamtininko, augalų selekcininko veikla.
[2] BS nuo 1932 m. VDU buvo ekstraordinarinis profesorius.