1939-04-10

Main Title: Laiškas Algirdui Jakševičiui, [1939-04-10], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus (LTMKM)
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus (LTMKM) leidimą (tel.: (8 5) 261 4197, Vilniaus g. 41, LT-01119 Vilnius, teatras@ltmkm.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Algirdui Jakševičiui, [1939-04-10], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Teatro skyrius
Identifier: LTMKM, A 386/2, Inv. Nr. 115 (Algirdo Jakševičiaus fondas)
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1939-04-10]
Physical Description: BS laiškas AlJ. Be vietos. Lokalizuojant remtasi BS biografija. Rašyta 22,6×28,2 cm gelstelėjusio, lygaus popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (raidžių FS&B kombinacija). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1v viršuje, kairiajame kampe, pieštuku numeruota {Nr. 207}. Apačioje antspaudas: LTMK muziejus A 386/2 / Inv. Nr. 115. Prie laiško yra priedas – pastaba, rašyta 10,6×5,0 cm gelstelėjusio, lygaus popieriaus lapelyje (1r) parkeriu (mėlynu rašalu) Vandos Sruogienės ranka: {Pataria, jei atrodo tinkama medžiaga / studijai, nebijoti Pl. Krečeto. Matyt, buvo / apie tai paklaustas. Sovietiškumą siūlo / niveliuoti.} Pasirašyta pieštuku: {Sruogienė}. Lapelio viršuje raudonu pieštuku prierašas nenustatyto asmens ranka: {B. Sruoga, 1939 Velykos}. Saugojimo vieta: LTMKM, A 386/2, Inv. Nr. 115 (Algirdo Jakševičiaus fondas). Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 361. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Brangus Kolega [1],
2 Visa bėda, kad apie Pl. Krečetą [2] esu daug gera girdėjęs,
3 bet paties veikalo, deja, nesu skaitęs. Jei jums visiems
4 atrodo, kad darbui tai būtų tinkama medžiaga, – tai ką:
5 imkite. Verčiant, žinoma, reikėtų, kiek galint pritaiky-
6 ti mūsų sąlygoms. Būtų gerai ir pjesės pavadinimą
7 pakeisti, – pavadinti kokiu nors labiau apibendrinan-
8 čiu vardu. Juk ir Šekspyro [3] veikaluose yra daromos
9 kupiūros, vadinas, veikalas faktinai yra pakeičiamas, nau-
10 jai, kiekvienam spektakliui redaguojamas. Ir Kreče-
11 to pritaikymas mūsų reikalams bus toks pat pakeiti-
12 mas – redagavimas. Čia – visai leistas dalykas.
13 Dėl rėkimo, kad tai bus bolševizmas – tai dabar
14 tai jau nebebaisu. Šis pletkų argumentas jau atgy-
15 veno savo amžių, – tai niekam nebebaisus ir nieko neįti-
16 kins. Žinoma, tipiškus sovietiškus bruožus, sovietiš-
17 kas simpatijas reikėtų kiek galint niveliuoti.
18 Svarbiausia, kad būtų gera medžiaga stūdi-
19 jos darbui. Jeigu ji yra – tai dirbkite
20 neatidėliojant. Galutinai paredaguoti bus
21 galima, kai aš sugrįšiu, – bendrai pasitar-
22' sim. Kolkas – vis[o] ger[o]
23' Ju[sų] BSruoga [4]
ֿ
24 1939, antra Velykų diena
1 {Pataria, jei atrodo tinkama medžiaga
2 studijai, nebijoti Pl. Krečeto. Matyt, buvo
3 apie tai paklaustas. Sovietiškumą siūlo
4 niveliuoti.}
22 vis[o] ger[o] ] ill, rest
23 Ju[sų] ] ill, rest
[1] Algirdas Jakševičius (1908–1941), režisierius, aktorius, pedagogas. 1937–1940 m. Valstybės teatro aktorius, VDU teatro studijos vadovas ir režisierius.
[2] Kalbama apie Aleksandro Korneičiuko (Aleksandr Korneičiuk) (1905–1972), ukrainiečių dramaturgo, pjesės Platonas Krečetas (1934) realizavimą scenoje (premjera įvyko 1940-10-29 Šiaulių dramos teatre, režisierius Kazys Juršys, dailininkas Jonas Surkevičius).
[3] Viljamas Šekspyras (William Shakespeare) (1564–1616), anglų dramaturgas.
[4] BS (1896–1947), rašytojas, VU Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius.