1937-02-13[po]

Main Title: Laiškas Juozui Prunskiui, [po 1937-02-13], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus (LTMKM)
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus (LTMKM) leidimą (tel.: (8 5) 261 4197, Vilniaus g. 41, LT-01119 Vilnius, teatras@ltmkm.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozui Prunskiui, [po 1937-02-13], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Teatro skyrius
Identifier: LTMKM, ED–9940, A 220, Inv. Nr. 21 (BS palikimo fondas)
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1937-02-13]
Physical Description: BS laiškas JPr. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi BS biografija, turiniu. Rašyta 21,4×27,9 cm labai plono, gelstelėjusio, lygaus popieriaus lape (1r) spausdinimo mašinėle (juodu rašalu). Popierius su vandenženkliu (raidžių FS&B kombinacija). Be parašo ranka. Perlenkta pusiau. Kampai aplankstyti. 1r viršuje, dešinėje pusėje, pieštuku užrašytas inventorinis numeris {ED–9940 // A 220 / Inv 21}. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LTMKM, ED–9940, A 220, Inv. Nr. 21 (BS palikimo fondas). Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 253. Publikuota: „Teatraliniai laiškai, II“, in: „XX amžius“, 1937-02-17, Nr. 38, p. 5. Skelbiama: iš autografo (patikslinta publikuoto teksto šifruotė).
Laiškas Redakcijai
1 Pone Redaktoriau [1],
2 Valst. operos režisierius p. P. Oleka [2], pradėdamas naujus pa-
3 pročius teatro santykiuose su autoriais ir pažymėdamas savo gi-
4' lų susipažinimą su veikalu, kurį jis režisuoja ir su gadyne,
5' kurią veikalas vaizduoja, ''XX-to a.'' š. m. 36 num. skelbia:
6 ''Operos veiksmas vyksta ir prie Aušros Vartų, nors tuo metu Auš-
7 ros Vartų dar nebuvo'' [3]. Šio paskelbimo p. Oleka neatšaukė. Operos
8 ''Radvila Perkūnas'' [4] veiksmas vyksta 1600 metais. Prof. B. ČĖSNYS [5]
9' Lietuviškosios Enciklopedijos II tome rašo: ''Patys Aušros
10 Vartai senovėje buvo viena iš 5 ''bromų'', įrengtų Vilnių supu-
11 siuose apsigynimo mūruose, statytuose 1503–1523 m.... Seniausias
12 Aušros Vartų atvaizdas matoma Bruyno ir Hogenbergo didžiųjų
13 miestų atlase 1576, lape įvardintame ''Vilna, Lituaniae metropo-
14 lis''; atvaizdas esąs pagamintas 1550 m. Paskui Aušros Vartai
15' yra pažymėti panoraminiame Vilniaus vaizde iš 1604 m...'' [6]
16 /Žiūr. Liet. Encikl. II t. 350–351 psl./.
17 Su gilia pagarba
18 Balys Sruoga
1 Pone Redaktoriau, ] s l add phr Laiškas Redakcijai, sign
4 veikalu ] cor fl -u pro -ais
4 kurį ] p ras ill
5 vaizduoja, ] p ras ill
9 Lietuviškosios ] a ras L et ill
15 panoraminiame ] cor n pro ill
15 Vilniaus ] a ras vid v
[1] Juozas Prunskis (1907–2003), dvasininkas, žurnalistas, 1936–1939 m. laikraščio XX amžius redaktorius.
[2] Petras Oleka (1895–1979), režisierius, dainininkas (bosas), pedagogas, 1920–1945 operos teatro solistas ir režisierius.
[3] Operoje Radvila Perkūnas veiksmas vyksta svarbiausiose istorinėse Vilniaus vietose – prie Aušros vartų, Rotušės aikštėje, Radvilų ir Chodkevičių rūmuose.
BS, pabraukęs fakto klaidą, cituoja operos Radvila Perkūnas režisieriaus Petro Olekos pasisakymą prieš premjerą Valstybės teatre („Opera apie Radvilą Perkūną. Ką sako operos režisierius Oleka“, in: XX amžius, 1937-02-13, Nr. 36, p. 5).
[4] 1937 m. kompozitoriaus Jurgio Karnavičiaus (1884–1941) pagal BS libretą sukurta ir pastatyta opera, kurios premjera Valstybės teatre įvyko 1937 m. vasario 15 d. Opera pasisekimo neturėjo.
BS muzikinę pjesę Radvila Perkūnas žr. in: BSR, t. 2: Dramos, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 139–244.
[5] Blažiejus Čėsnys (1884–1944), kunigas, teologas, VDU profesorius. Bendradarbiavo Lietuviškoje enciklopedijoje.
[6] Patikslinta citata: „ Patys A. V. senovėje buvo viena iš 5 „bromų“, įrengtų Vilnių supusiuose apsigynimo mūruose, statytuose 1503–1523 m. […] Seniausias A. V. atvaizdas matoma Bruyno (Brauno) ir Hogenbergo didžiųjų pasaulio miestų atlase 1576, lape įvardintame „Vilna, Lithuaniae metropolis“; atvaizdas esąs pagamintas 1550 m. Paskui A. V. yra pažymėti panoraminiame Vilniaus vaizde iš 1604 m.“ (Blažiejus Čėsnys, „Aušros Vartai“, in: Lietuviškoji enciklopedija, Kaunas: Spaudos fondas, 1934, p. 350–351).
[7]